strona - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-24 13:53

  • Haseł: 58325


1. Seite die (PL die Seiten) strona; von allen Seiten ze wszystkich stron; jemandes schwache/starke Seite czyjaś słaba/mocna strona; aus der anderen Seite z drugiej strony; jemandem mit Rat und Tat zur Seite stehen służyć komuś radą i pomocą
2. Schattenseite die (PL die Schattenseiten) strona cienista, przen. strona ujemna, strona niekorzystna, odwrotna strona medalu
3. S. skrót od Seite strona
4. Sonnenseite die (PL die Sonnenseiten) strona południowa, strona pozytywna, jasna strona
5. Vertragspartner der (PL die Vertragspartner) strona zawierająca umowę, strona układająca się, strona umowy, kontrahent
6. Partei die (PL die Parteien) polit. partia, strona (dyskusji, umowy); politische Partei partia polityczna; für jemanden Partei ergreifen stawać po czyjejś stronie
7. Gegenseite die (PL die Gegenseiten) strona przeciwna, strona odwrotna, druga strona, konkurent, przeciwnik
8. Straßenseite die (PL die Straßenseiten) strona od ulicy, strona ulicy
9. Innenseite die (PL die Innenseiten) wewnętrzna strona, lewa strona (ubrania)
10. Vertragspartei die (PL die Vertragsparteien) strona zawierająca umowę, strona układająca się
11. Tarifpartner der (PL die Tarifpartner) strona w zbiorowym układzie pracy
12. Modellseite die (PL die Modellseiten) strona wzorcowa
13. Tarifvertragspartei die (PL die Tarifvertragsparteien) strona układu zbiorowego pracy
14. Kehrseite die (PL die Kehrseiten) strona odwrotna
15. Revers der (PL die Reverse) rewers (odwrotna strona), pokwitowanie
16. Südseite die (PL die Südseiten) strona południowa
17. Internetseite die (PL die Internetseiten) strona internetowa
18. Außenseite die (PL die Außenseiten) strona zewnętrzna, przen. powierzchowność
19. Teil das (PL die Teile) część (samochodowa, elektroniczna, zamienna), element; der (PL die Teile) część (składowa), prawn. strona; der vordere Teil von etwas przednia część czegoś; zum Teil po części; zum großen Teil w dużej mierze
20. Vorderseite die (PL die Vorderseiten) strona przednia
21. Passiv das (PL die Passive) jęz. strona bierna czasownika
22. Schwäche die (PL die Schwächen) słabość, med. niedołęstwo, osłabienie, słabostka, słaba strona
23. link przymiotnik lewy; die linke Seite/Hand lewa strona/ręka
24. Windschatten der (PL die Windschatten) strona zawietrzna
25. links przysłówek na lewo, po lewej stronie; links von dir na lewo od ciebie; links fahren jechać lewą stroną; etwas mit links machen przen. robić coś z łatwością
26. Tatform die (nur Singular) jęz. strona czynna
27. Tätigkeitsform die (nur Singular) jęz. strona czynna
28. Vorgangspassiv das (nur Singular) jęz. strona bierna określająca proces
29. Titelseite die (PL die Titelseiten) strona tytułowa
30. Dritte der/die (PL die Dritten) prawn. strona trzecia, osoba trzecia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.