studia - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-30 18:13

  • Haseł: 58325


1. Sprachenstudium das (PL die Sprachenstudien) studia językowe, studia lingwistyczne
2. Master-Studium das (PL die Master-Studien) studia magisterskie
3. unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu
4. Aufbaustudium das (PL die Aufbaustudien) studia podyplomowe
5. Musikstudium das (PL die Musikstudien) studia muzyczne
6. Komparatistik die (nur Singular) jęz. komparatystyka, studia porównawcze
7. Studienanfänger der (PL die Studienanfänger) rozpoczynający studia, student pierwszego roku
8. Studienanfängerin die (PL die Studienanfängerinnen) rozpoczynająca studia, studentka pierwszego roku
9. Universitätsstudium das (PL die Universitätsstudien) studia uniwersyteckie
10. Studienbewerber der (PL die Studienbewerber) kandydat na studia
11. Studienbewerberin die (PL die Studienbewerberinnen) kandydatka na studia
12. Studiengebühr die (PL die Studiengebühren) czesne, czesne za studia
13. Studiengeld das (PL die Studiengelder) czesne, czesne za studia
14. Studienreise die (PL die Studienreisen) studia za granicą, podróż w celach naukowych
15. Studium das (PL die Studien) studium, nauka, studia
16. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać; einen Vertrag abschließen zawierać umowę; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
17. Jungbrunnen der (nur Singular) źródło młodości, studia młodości, przen. zastrzyk energii
18. Sprachstudium das (PL die Sprachstudien) studia filologiczne
19. Tagesstudium das (nur Singular) studia dzienne
20. Promotionsstudium das (PL die Promotionsstudien) studium doktoranckie, studia doktoranckie
21. Abendstudium das (PL die Abendstudien) studia wieczorowe
22. Managementstudien PL studia menedżerskie
23. Jurastudium das (PL die Jurastudien) studia prawnicze
24. Hochschulstudium das (nur Singular) studia wyższe; mit Hochschulstudium z dyplomem ukończenia studiów
25. Hochschulzugang der (nur Singular) wstęp na studia wyższe
26. Hochschulzugangsberechtigung die (nur Singular) uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
27. beenden czasownik beendet, beendete, hat beendet skończyć, ukończyć, zakończyć; den Krieg beenden zakończyć wojnę; sein Studium beenden ukończyć studia; die Schule beenden ukończyć szkołę; ich beendete das Gespräch skończyłem rozmowę
28. Fernstudium das (PL die Fernstudien) studia zaoczne
29. Lehramtsstudium das (nur Singular) form. studia nauczycielskie
30. Immatrikulation die (PL die Immatrikulationen) immatrykulacja, przyjęcie na studia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.