• P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-22 16:01

  • Haseł: 60865


Testy językowe
1. schaffen czasownik schafft, schuf, hat geschaffen tworzyć, stwarzać, wytwarzać, muz. komponować; (schafft, schaffte, geschafft) pot. wyczerpywać, wykańczać, podołać, dawać radę, radzić sobie, dopiąć (czegoś), zdążać, wystarać się, dostarczać; den Zug schaffen łapać pociąg; Ordnung schaffen zaprowadzać porządek; Linderung schaffen przynosić ulgę; du schaffst es bestimmt na pewno ci się to uda, na pewno dasz radę
2. aufstellen czasownik stellt auf, stellte auf, hat aufgestellt stawiać, ustawiać, formułować, tworzyć; eine Liste aufstellen sporządzać listę; eine Hypothese aufstellen wysuwać hipotezę; sich aufstellen ustawiać się
3. ausmachen czasownik macht aus, machte aus, hat ausgemacht stanowić, tworzyć, wynosić, umawiać, uzgadniać, załatwiać, rozpoznawać, pot. wyłączać, gasić; jemandem nichts ausmachen nie robić różnicy; das Licht ausmachen gasić światło
4. koalieren czasownik koaliert, koalierte, hat koaliert tworzyć koalicję
5. koalisieren czasownik koalisiert, koalisierte, hat koalisiert tworzyć koalicję
6. errichten czasownik errichtet, errichtete, hat errichtet zakładać, tworzyć, wznosić, budować, mat. wyprowadzać; eine Stiftung errichten zakładać fundację
7. bilden czasownik bildet, bildete, hat gebildet tworzyć, formować, kształtować; eine Familie / eine Gesellschaft bilden tworzyć rodzinę / spółkę; sich bilden kształcić się
8. gestalten czasownik gestaltet, gestaltete, hat gestaltet organizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić; sich gestalten kształtować się, układać się, przybierać kształt; sich schwierig gestalten komplikować się
9. stauen czasownik staut, staute, hat gestaut spiętrzać, tamować; sich stauen piętrzyć się, tworzyć zator
10. erschaffen czasownik erschafft, erschuf, hat erschaffen stwarzać, kreować; etwas gemeinsam erschaffen współtworzyć coś
11. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
12. hochstapeln czasownik stapelt hoch, stapelte hoch, hat hochgestapelt układać w stos, udawać, stwarzać pozory
13. aufbauen czasownik baut auf, baute auf, hat aufgebaut wznosić, stawić, odbudowywać, montować, stwarzać; seine Theorie auf DAT etwas aufbauen opierać swoją teorię na czymś; sich aufbauen pot. ustawić się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
wiadro, bodajze, trafic, trup, udawac, wyginac sie, wtedy, smiesznie, smieszne, smieszny, wyginac sie, czworaki, na czworakach, na czworakach, nagrywac, obiecujacy, skontaktowac, skontoktowac, wtedy, kabel, kable, doslownie, tradycyjny, system, napewno, swiat, czesc, spiel, pionier, chyba, srodki, isc na kompromis, sztuka kompromisow, produkcja gier, efekt finalny, niewspolmiernych, czesto, wymagac, przypominac

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.