system - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 12:10

  • Haseł: 58325


1. System das (PL die Systeme) system; politisches System ustrój polityczny
2. Rechtssystem das (PL die Rechtssysteme) system prawa, system prawny, mat. układ współrzędnych
3. Steuersystem das (PL die Steuersysteme) system podatkowy, system fiskalny
4. Abwehrsystem der (PL die Abwehrsysteme) med. system immunologiczny, system odpornościowy
5. Binärsystem das (nur Singular) infor. system binarny, system dwójkowy
6. Herz-Kreislauf-System das (PL die Herz-Kreislauf-Systeme) anat. układ krążenia wieńcowego
7. Kühlsystem das (PL die Kühlsysteme) system chłodzenia, system chłodzący
8. Informationssystem das (PL die Informationssysteme) system informacyjny, system informatyczny
9. Immunsystem das (PL die Immunsysteme) med. system odpornościowy, system immunologiczny
10. Kommunikationssystem das (PL die Kommunikationssysteme) system komunikacji
11. Einbruchmeldeanlage die (PL die Einbruchmeldeanlagen) system alarmowy
12. Mehrparteiensystem das (PL die Mehrparteiensysteme) system wielopartyjny
13. Bewertungssystem das (PL die Bewertungssysteme) system oceniania
14. Werbesystem das (PL die Werbesysteme) system reklamowy
15. Besoldungsordnung die (PL die Besoldungsordnungen) system uposażeń
16. Altersversorgungssystem das (PL die Altersversorgungssysteme) system emerytalny
17. Finanzsystem das (PL die Finanzsysteme) system finansowy
18. limbisch przymiotnik anat. limbiczny; das limbische System układ limbiczny
19. Bremskraftverstärker der (PL die Bremskraftverstärker) mot. system wspomagania hamowania
20. Gesundheitssystem das (PL die Gesundheitssysteme) system opieki zdrowotnej
21. Netzwerkbetriebssystem das (PL die Netzwerkbetriebssysteme) infor. sieciowy system operacyjny
22. Bremssystem das (PL die Bremssysteme) system hamulcowy
23. Spannsystem das (PL die Spannsysteme) tech. system mocowania
24. Navi das (PL die Navis) pot. mot. urządzenie nawigacyjne, system nawigacyjny
25. Navigationssystem das (PL die Navigationssysteme) system nawigacyjny
26. Betriebssystem das (PL die Betriebssysteme) infor. system operacyjny
27. Hexadezimalsystem das (nur Singular) infor. system szesnastkowy
28. Computersystem das (PL die Computersysteme) system komputerowy
29. Löschanlage die (PL die Löschanlagen) urządzenie gaśnicze, system gaśniczy
30. Gebäudeausrüstung die (PL die Gebäudeausrüstungen) wyposażenie budynku; technische Gebäudeausrüstung wyposażenie techniczne budynku, system techniczny budynku


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.