•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Situation die (PL die Situationen) sytuacja; eine fatale/peinliche/gefährliche Situation fatalna/przykra/niebezpieczna sytuacja; die Situation klären/retten wyjaśniać/ratować sytuację; die politische/wirtschaftliche Situation hat sich verändert sytuacja polityczna/ekonomiczna zmieniła się
2. Lage die (PL die Lagen) położenie, sytuacja, okoliczność, warstwa, pot. kolejka; in günstiger Lage w korzystnym miejscu; die finanzielle Lage sytuacja finansowa; in der Lage sein etwas zu tun być w stanie coś zrobić; eine Lage ausgeben stawiać kolejkę
3. Sachlage die (PL die Sachlagen) stan rzeczy, sytuacja
4. Gefahrensituation die (PL die Gefahrensituationen) sytuacja zagrożenia, niebezpieczna sytuacja
5. Notsituation die (PL die Notsituationen) sytuacja wyjątkowa, sytuacja kryzysowa
6. Ernstfall der (PL die Ernstfälle) poważna sytuacja, sytuacja kryzysowa; im Ernstfall w sytuacji kryzysowej
7. Beschäftigungslage die (PL die Beschäftigungslagen) sytuacja zatrudnieniowa, sytuacja na rynku pracy
8. Beinahezusammenstoß der (PL die Beinahezusammenstöße) sytuacja grożąca wypadkiem
9. Finanzlage die (nur Singular) sytuacja finansowa
10. betriebsbedingt przymiotnik warunkowany sytuacją zakładu; betriebsbedingte Kündigung zwolnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy
11. gefährlich przymiotnik, przysłówek niebezpieczny, groźny, ryzykowny, niebezpiecznie, groźnie, ryzykownie; eine gefährliche Kurve niebezpieczny zakręt; eine gefährliche Situation niebezpieczna sytuacja; eine gefährliche Krankheit groźna choroba; ein gefährlicher Plan ryzykowny plan; gefährlich leben prowadzić ryzykowne życie, żyć na krawędzi; ein gefährlicher Verbrecher groźny przestępca
12. Verkehrslage die (PL die Verkehrslagen) sytuacja na drogach, położenie komunikacyjne
13. Ernährungslage die (nur Singular) sytuacja aprowizacyjna
14. Marktlage die (PL die Marktlagen) sytuacja rynkowa, pozycja na rynku
15. Zahlungsbilanzsituation die (PL die Zahlungsbilanzsituationen) ekon. sytuacja bilansu płatniczego
16. Verkehrssituation die (PL die Verkehrssituationen) sytuacja drogowa
17. prekär przymiotnik krytyczny (sytuacja)
18. Familienverhältnisse PL sytuacja rodzinna
19. Schieflage die (nur Singular) przen. niepewna sytuacja, brak równowagi, trudności
20. Verhältnis das (PL die Verhältnisse) porównanie, stosunek, proporcja, sytuacja, pot. romans, miłostka; Verhältnisse warunki; über seine Verhältnisse ponad stan; im Verhältnis zu ihrem Alter jak na jej wiek
21. Stresssituation die (PL die Stresssituationen) sytuacja stresowa
22. Beweislage die (PL die Beweislagen) prawn. sytuacja dowodowa
23. Anlass der (PL die Anlässe) powód, przyczyna, okazja, sposobność; keinen Anlass zur Freude haben nie mieć powodu do radości; nichtiger Anlass błahy powód; Anlass für seine Beschwerde powód jego skargi; aus gegebenem Anlass w związku z zainstniałą sytuacją; ein besonderer Anlass szczególna okazja; alle waren dem Anlass entsprechend gekleidet wszyscy byli ubrani stosownie do okazji
24. Hochspannung die (PL die Hochspannungen) wysokie napięcie elektryczne, przen. napięta sytuacja
25. Ausgangslage die (PL die Ausgangslagen) sytuacja wyjściowa
26. Zustand der (PL die Zustände) stan, położenie, sytuacja, kondycja
27. Ausgangssituation die (PL die Ausgangssituationen) sytuacja wyjściowa
28. Pattsituation die (PL die Pattsituationen) sytuacja patowa
29. verfänglich przymiotnik kłopotliwy, podchwytliwy; eine verfängliche Frage/Situation podchwytliwe pytanie/kłopotliwa sytuacja
30. Verfänglichkeit die (PL die Verfänglichkeiten) kłopotliwość, kłopotliwa sytuacja

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu