szacunek - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 17:44

  • Haseł: 58325


1. Ansehen das (nur Singular) szacunek, poważanie, renoma, wygląd; sich Ansehen verschaffen zdobyć szacunek, uznanie; in hohem Ansehen stehen cieszyć się dużym poważaniem; jemanden nur vom Ansehen kennen znać kogoś tylko z widzenia
2. Wertschätzung die (nur Singular) szacunek, poważanie, uznanie
3. Kalkulation die (PL die Kalkulationen) kalkulacja, szacunek
4. Schätzung die (PL die Schätzungen) szacowanie, szacunek, oszacowanie, wycena, ocena
5. Respekt der (nur Singular) respekt, szacunek
6. Achtung die (nur Singular) uwaga, szacunek; Achtung! uwaga!
7. Hochachtung die (nur Singular) głęboki szacunek
8. einflößen czasownik flößt ein, flößte ein, hat eingeflößt wlewać, przen. wpajać, wzbudzać Respekt szacunek
9. erweisen czasownik erweist, erwies, hat erwiesen wykazywać, dowodzić; Achtung erweisen okazywać szacunek; sich erweisen okazywać się; sich als ein Betrüger erweisen okazać się oszustem
10. Hochschätzung die (nur Singular) wysokie poważanie, wielki szacunek
11. zollen czasownik zollt, zollte, hat gezollt płacić, regulować; jemandem Achtung/Bewunderung zollen okazywać komuś szacunek/podziw; jemandem Beifall zollen przyklaskiwać komuś, oklaskiwać kogoś
12. durchsetzen czasownik setzt durch, setzte durch, hat durchgesetzt przeprowadzać, forsować; (durchsetzt, durchsetzte, hat durchsetzt) przenikać, przepełniać, przepajać; seinen Willen durchsetzen stawiać na swoim; sich durchsetzen zdobywać uznanie, zdobywać szacunek
13. Ehre die (PL die Ehren) honor, zaszczyt, duma, godność osobista, cześć, szacunek; Euer Ehren! dawn. Wysoki Sądzie!
14. Ehrerbietigkeit die (nur Singular) lit. głęboki szacunek, czołobitność
15. Ehrfurcht die (nur Singular) głęboki szacunek


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.