sztuczny - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-04 19:24

  • Haseł: 58325


1. gewollt przymiotnik, przysłówek sztuczny, sztucznie
2. künstlich przymiotnik, przysłówek sztuczny, sztucznie
3. geziert przymiotnik, przysłówek sztuczny, napuszony, sztucznie
4. gekünstelt przymiotnik sztuczny, naciągnięty
5. zwanghaft przymiotnik, przysłówek natrętny, natarczywy, obsesyjny, sztuczny, wymuszony, natrętnie, natarczywie, obsesyjnie, sztucznie, wymuszenie
6. Darmausgang der (PL die Darmausgänge) med. odbyt; künstlicher Darmausgang sztuczny odbyt
7. Beatmung die (nur Singular) med. sztuczne oddychanie, sztuczny oddech
8. Kunstblume die (PL die Kunstblumen) sztuczny kwiat
9. Kunstdüngemittel das (PL die Kunstdüngemittel) nawóz sztuczny
10. Kunstdünger der (nur Singular) nawóz sztuczny
11. Kunsteisbahn die (PL die Kunsteisbahnen) sztuczne lodowisko, sztuczny tor łyżwiarski
12. affektiert przymiotnik, przysłówek afektowany, przesadny, sztuczny, z afektacją, przesadnie, sztucznie
13. Kunsthonig der (PL die Kunsthonige) sztuczny miód
14. Zahnersatz der (nur Singular) sztuczny ząb, proteza zębowa
15. unnatürlich przymiotnik, przysłówek nienaturalny, wymuszony, sztuczny, nienormalny, sztucznie, nienaturalnie
16. Stiftzahn der (PL die Stiftzähne) sztuczny ząb
17. Welthilfssprache die (nur Singular) sztuczny język międzynarodowy
18. Ansteckblume die (PL die Ansteckblumen) sztuczny kwiat do przypinania
19. unecht przymiotnik nieprawdziwy, fałszywy, sztuczny; unechter Bruch mat. ułamek niewłaściwy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.