szybko - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 16:17

  • Haseł: 58325


1. flugs przysłówek szybko, migiem, w mig
2. prompt przymiotnik, przysłówek szybki, szybko
3. unerhört przymiotnik, przysłówek niesłychany, niesamowity, niebywały, oburzający, niewysłuchany, niesłychanie, niesamowicie, niebywale, oburzająco; unerhört schnell niebywale szybko; das ist ja unerhört! to niesłychane!, to oburzające!
4. Rakete die (PL die Raketen) rakieta; eine bemannte/unbemannte Rakete rakieta załogowa / bezzałogowa; wie eine Rakete fahren jechać szybko jak rakieta
5. verpuffen czasownik verpufft, verpuffte, ist verpufft słabo wybuchnąć (i zaraz zgasnąć), przen. spalić na panewce, spełznąć na niczym; die Begeisterung verpuffte schnell entuzjazm szybko minął
6. rasant przymiotnik, przysłówek błyskawiczny, bardzo szybki, efektowny, imponujący, opływowy, błyskawicznie, bardzo szybko, efektownie, imponująco, opływowo
7. schnell przymiotnik, przysłówek szybki, prędki, szybko, prędko
8. überhasten czasownik überhastet, überhastete, hat überhastet robić coś za szybko; überhastet handeln działać pochopnie
9. Schnelle die (PL die Schnellen) szybkość, prędkość, chyżość; auf die Schnelle pot. na chybcika, od ręki, szybko
10. draufkommen czasownik kommt drauf, kam drauf, hat draufgekommen wpaść na ślad jemandem czyjś; die Polizei ist ihm sehr schnell draufgekommen policja szybko wpadła na jego ślad
11. flott przymiotnik, przysłówek pływający, na chodzie, zwinny, szybki, żwawy, zgrabny, hulaszczy (o życiu), zwinnie, szybko, żwawo, zgrabnie, hulaszczo
12. wuseln czasownik wuselt, wuselte, ist gewuselt poruszać się szybko i niespokojnie, kręcić się; (hat gewuselt) krzątać się im Keller po piwnicy
13. fix przymiotnik, przysłówek stały, niezmienny, szybki, prędki, szybko, prędko; ich bin fix und fertig jestem wykończony
14. gängig przymiotnik szybko biegający, mający zbyt, pokupny, obiegowy, powszechnie używany
15. aufraffen czasownik rafft auf, raffte auf, hat aufgerafft zbierać szybko, zgarniać, podkasać; das Kleid aufraffen podkasać suknię; sich aufraffen zbierać siły, zrywać się, zmuszać się; sich zu einem Entschluss aufraffen zdobywać się na decyzję
16. Schwellenland das (PL die Schwellenländer) szybko rozwijający się kraj
17. verderblich przymiotnik ulegający zepsuciu, szkodliwy, zgubny; einen verderblichen Einfluss auf jemanden haben mieć na kogoś zgubny wpływ; leicht verderblich szybko psujący się
18. geschwind przymiotnik, przysłówek szybki, rączy, szybko, rączo
19. langsam przymiotnik, przysłówek powolny, wolny, powoli, wolno; in langsamem Schritt wolnym krokiem; immer schön langsam! pot. nie za szybko!, powolutku!


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.