•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. so przysłówek tak, taki, w taki sposób; so viel tak dużo; wie so oft jak zwykle; so lala pot. taki sobie, jako tako; und so czy coś w tym rodzaju; so oder so w każdym razie, tak czy siak, tak czy owak
2. solch zaimek taki; solch einer / eine / eins taki jak ten / taka jak ta / takie jak to
3. solcher zaimek taki; ein solcher Mann taki człowiek
4. derartig przymiotnik taki, tego rodzaju
5. dergleichen zaimek taki, tego rodzaju, coś takiego, tym podobny; und dergleichen i tym podobne
6. etwa przysłówek mniej więcej, około, może, przypadkiem, przykładowo; etwa so groß mniej więcej taki duży; andere Komponisten wie etwa Mozart inni kompozytorzy, jak na przykład Mozart; partykuła czyżby, czy też; bist du etwa krank? czy jesteś może chory?
7. leidlich przymiotnik znośny, taki sobie
8. gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
9. Demozid der/das (PL die Demozide/Demozidien) zabójstwo polityczne (także masowy mord, taki jak ludobójstwo)
10. traurig przymiotnik, przysłówek smutny, zasmucony, smętny, przykry, smutno, smętnie; ein trauriges Gesicht machen robić smutną minę; eine traurige Nachricht smutna/przykra wiadomość; eine traurige Pflicht przykry obowiązek; traurig werden smutnieć; traurig machen zasmucać; worüber bist du so traurig? z jakiego powodu jesteś taki smutny?; das ist ein sehr trauriger Fall to bardzo przykry przypadek; es ist traurig, dass... to przykre, że...
11. derlei zaimek taki, tego rodzaju; derlei Worte hört man oft tego rodzaju słowa słyszy się często
12. mittelprächtig przymiotnik, przysłówek taki sobie, tak sobie
13. schlechterdings partykuła jako taki, czystej wody, absolutnie, po prostu, wprost, wręcz, zgoła
14. schlechthin partykuła wprost, wręcz, zgoła, po prostu, jako taki
15. solches zaimek takie (Sg, 3. Person, Neutrum); ein solches Haus taki dom
16. seinesgleichen zaimek taki jak on, podobny do niego; er hat nicht seinesgleichen nie ma sobie równego; er und seinesgleichen on i jemu podobni
17. verzichtbar przymiotnik taki z którego można zrezygnować, zbędny
18. unsereiner zaimek pot. ktoś naszego pokroju, taki jak my; unsereiner hat es nicht leicht takim jak my nie jest łatwo
19. schlichtweg partykuła wprost, wręcz, zgoła, po prostu, jako taki
20. Weise die (PL die Weisen) sposób, metoda, melodia; auf diese Art und Weise w taki sposób, takim sposobem; auf keine Weise w żaden sposób, żadną miarą; der (PL die Weisen) mędrzec; der Stein der Weisen kamień filozoficzny; die drei Weisen aus dem Morgenland Trzej Mędrcy ze Wschodu, Trzej Królowie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu