Termin - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 09:11

  • Haseł: 58325


1. Termin der (PL die Termine) termin; einen Termin festlegen/verabreden ustalać/uzgadniać termin; der letzte termin ostateczny termin; einen Termin einhalten dotrzymywać terminu; etwas auf einen späteren Termin verschieben przesuwać coś na późniejszy termin; an feste Termine gebunden sein być związanym stałymi terminami; der Termin kommt näher termin zbliża się; einen Termin überschreiten przekraczać termin; einen Termin beim Arzt haben mieć umówioną wizytę u lekarza
2. Frist die (PL die Fristen) termin, okres, zwłoka; nach abgelaufener Frist po terminie, po upływie terminu; eine letzte Frist setzen ustalać ostateczny termin; eine Frist einhalten dotrzymywać terminu; die Frist für Reklamationen ist verstrichen/überschritten termin reklamacji został przekroczony; nach/vor Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist po upływie/przed upływem ustawowo przewidzianego terminu; vertragliche Frist termin umowny, termin ustalony w umowie; eine Frist verlängern przedłużać termin
3. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
4. Terminus der (PL die Termini) pojęcie, termin
5. befristen czasownik befristet, befristete, hat befristet wyznaczać termin, oznaczać termin
6. Fachausdruck der (PL die Fachausdrücke) termin fachowy, termin specjalistyczny
7. Fälligkeitstag der (PL die Fälligkeitstage) ekon. termin płatności, termin zapadalności
8. Fachwort das (PL die Fachwörter) termin fachowy, termin specjalistyczny
9. Zahlungsfrist die (PL die Zahlungsfristen) termin płatności, termin zapłaty
10. Meldefrist die (PL die Meldefristen) termin meldowania, termin zgłoszenia
11. ansetzen czasownik setzt an, setzte an, hat angesetzt przystawiać, przykładać, przytykać, przyszywać, wyznaczać, ustalać, planować, przygotowywać; einen Becher ansetzen podnosić puchar do ust; einen Termin ansetzen ustalać termin; Knospen ansetzen wypuszczać pąki; den Teig ansetzen rozrabiać ciasto; sich ansetzen osadzać się (kurz, rdza)
12. Anfangstermin der (PL die Anfangstermine) termin rozpoczęcia, termin początkowy
13. Verhandlungstermin der (PL die Verhandlungstermine) termin rozprawy, termin rozprawy sądowej
14. Rügefrist die (PL die Rügefristen) termin do zakwestionowania towaru, termin złożenia reklamacji
15. Ausweichtermin der (PL die Ausweichtermine) alternatywny termin, termin zapasowy
16. Annahmefrist die (PL die Annahmefristen) termin przyjęcia, termin przyjmowania
17. Zahlungsziel das (PL die Zahlungsziele) termin płatności, termin zapłaty
18. festmachen czasownik macht fest, machte fest, hat festgemacht przymocowywać, ustalać; einen Termin festmachen ustalać termin
19. Reklamationsfrist die (PL die Reklamationsfristen) termin reklamacji
20. festsetzen czasownik setzt fest, setzte fest, hat festgesetzt aresztować, osadzać w więzieniu, ustalać, ustanawiać, wyznaczać, naznaczać, oznaczać; eine Frist festsetzen oznaczać termin
21. Fälligkeit die (PL die Fälligkeiten) termin płatności
22. Räumungsfrist die (PL die Räumungsfristen) termin eksmisji
23. Räumungstermin der (PL die Räumungstermine) termin eksmisji
24. Gerichtstermin der (PL die Gerichtstermine) termin rozprawy
25. Einlösungsfrist die (PL die Einlösungsfristen) termin wykupu
26. Nachfrist die (PL die Nachfristen) termin dodatkowy
27. Eintrittstermin der (PL die Eintrittstermine) termin rozpoczęcia
28. Volkstod der (nur Singular) przen. śmierć narodu, wymieranie narodu (termin używany przez środowiska prawicowe w Niemczech)
29. fristgemäß przymiotnik, przysłówek terminowy, terminowo, na termin, w terminie
30. fristgerecht przymiotnik, przysłówek terminowy, terminowo, na termin, w terminie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.