towar - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-16 08:45

  • Haseł: 58325


1. Ware die (PL die Waren) towar; Waren des Grundbedarfs towary pierwszej potrzeby; eine hochwertige/teure Ware towar wartościowy/drogi; seine Waren anbieten oferować swoje towary; gebrauchsfertige Ware towar gotowy do użycia; heiße Ware pot. lewy towar
2. Artikel der (PL die Artikel) towar, artykuł, publikacja, jęz. rodzajnik
3. Gut das (nur Singular) dobro; das (PL die Güter) majątek ziemski, towar
4. Kommissionsgut das (PL die Kommissionsgüter) towar komisowy, towar oddany w komis
5. gering przymiotnik drobny, niewielki, nieznaczny, lichy, małowartościowy; gering achten/schätzen lekceważyć, bagatelizować, poniewierać; geringe Ware lichy towar, kiepski towar; nicht im Geringsten ani trochę; nicht die geringste Ahnung haben nie mieć najmniejszego pojęcia
6. Einfuhrware die (PL die Einfuhrwaren) towar importowany, towar importowy
7. Rückware die (PL die Rückwaren) towar powracający, towar podlegający zwrotowi
8. auswiegen czasownik wiegt aus, wog aus, hat ausgewogen odważać, rozważać (towar)
9. Verkaufsschlager der (PL die Verkaufsschlager) chodliwy towar, hit sprzedaży
10. Schmuggelware die (PL die Schmuggelwaren) towar przemycany, kontrabanda, szmugiel
11. Ausschuss der (PL die Ausschüsse) komisja, komitet; der (nur Singular) wybrakowany towar med. rana wylotowa
12. Kundenrückläufer der (PL die Kundenrückläufer) towar zwrócony przez klienta
13. Ausschussware die (PL die Ausschusswaren) towar wybrakowany, pot. bubel
14. Kommissionsware die (PL die Kommissionswaren) towar komisowy, toward oddany w komis
15. Freigut das (PL die Freigüter) towar wolny od cła
16. Stoff der (PL die Stoffe) materiał, substancja, tworzywo, tkanina, przen. temat, materiał, pot. dragi, towar; (nur Singular) materia
17. Markenware die (PL die Markenwaren) markowy towar
18. Dutzendware die (PL die Dutzendwaren) towar masowy
19. Gefahrgut das (PL die Gefahrgüter) towar niebezpieczny
20. Handelsware die (PL die Handelswaren) towar handlowy
21. Konsignationsgut das (PL die Konsignationsgüter) towar sprzedawany ze składu konsygnacyjnego
22. Wegwerfware die (PL die Wegwerfwaren) towar jednorazowego użycia, artykuł jednorazowego użycia
23. Meterware die (PL die Meterwaren) towar sprzedawany na metry
24. Auslandsware die (PL die Auslandswaren) towar zagraniczny
25. Kassenschlager der (PL die Kassenschläger) dobrze sprzedający się towar
26. gefragt przymiotnik poszukiwany (towar)
27. Rückläufer der (PL die Rückläufer) przesyłka zwrócona nadawcy, towar zwrócony przez klienta
28. Brack das (PL die Bracke) towar wybrakowany, brak
29. Billigware die (PL die Billigwaren) towar o obniżonej cenie
30. ausliegen czasownik liegt aus, lag aus, hat ausgelegen być wyłożonym (towar), być zarzuconym (sieci)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.