treffen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 10:45

  • Haseł: 58325


1. treffen czasownik trifft, traf, hat getroffen trafiać, spotykać, uderzać, urażać, utrafiać, uchwycać, zgadywać, dotykać, negatywnie oddziaływać; (ist getroffen) natrafiać, natykać się, napotykać; ins Ziel treffen trafiać do celu; der Blitz traf das Haus piorun uderzył w dom; vom Blitz getroffen rażony piorunem; eine Missernte hat die Bauern hart getroffen nieurodzaj ciężko dotknął rolników; Vorbereitungen treffen czynić przygotowania; es trifft sich gut dobrze się składa; er ist auf Ablehnung getroffen spotkał się z odmową
2. Treffen das (PL die Treffen) spotkanie, trafienie
3. trifft czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika treffen
4. getroffen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika treffen
5. traf czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika treffen
6. Vergeltungsmaßnahme die (PL die Vergeltungsmaßnahmen) środek odwetowy, represja; Vergeltungsmaßnahme treffen stosować represje, przedsięwziąć kroki odwetowe
7. aufeinander przysłówek jeden po drugim, jeden na drugim; aufeinander liegen leżeć na sobie; aufeinander folgen następować po sobie; aufeinander warten czekać na siebie; aufeinander treffen spotykać się ze sobą, stykać się ze sobą
8. Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję
9. Wahl die (PL die Wahlen) wybór, wybory; eine Wahl treffen dokonywać wyboru
10. Ziel das (PL die Ziele) cel, mil. obiekt, sport meta; das Ziel erreichen osiągać cel; das Ziel treffen utrafić w cel; sich (DAT) etwas zum Ziel setzen wyznaczać sobie coś za cel
11. uns zaimek nam, nami, sobie, się, siebie, nas; wir treffen uns um 8 Uhr spotykamy się o ósmej; von uns gehen lit. odchodzić (umierać)
12. Schwarze die (PL die Schwarzen) czarnoskóra kobieta, Murzynka; das (nur Singular) czarne pole tarczy, dziesiątka; ins Schwarze treffen trafiać w dziesiątkę
13. Vorkehrung die (PL die Vorkehrungen) środek, zarządzenie, przygotowanie; Vorkehrungen treffen podejmować kroki, przedsięwziąć kroki
14. Übereinkommen das (PL die Übereinkommen) porozumienie, ugoda, układ, umowa, konwencja; ein Übereinkommen erzielen dojść do porozumienia; ein Übereinkommen treffen zawrzeć układ
15. Übereinkunft die (PL die Übereinkünfte) porozumienie, ugoda, układ, umowa, konwencja; eine Übereinkunft erzielen dojść do porozumienia; eine Übereinkunft treffen zawrzeć układ
16. Friedensabkommen das (PL die Friedensabkommen) układ pokojowy; ein Friedensabkommen treffen/schließen zawierać układ pokojowy
17. Abrede die (PL die Abreden) umowa; mit jemandem eine Abrede treffen umawiać się z kimś
18. Plausch der (PL die Plausche) austr. płd-niem. pogawędka; sich zum Plausch treffen spotykać się na pogawędkę
19. Maßnahme die (PL die Maßnahmen) środek (zaradczy), krok, zarządzenie; Maßnahmen ergreifen/treffen/einleiten przedsiębrać środki zaradcze, podejmować środki zaradcze
20. Vorbereitung die (PL die Vorbereitungen) przygotowanie; Vorbereitungen für etwas treffen czynić przygotowania do czegoś
21. Maßregel die (PL die Maßregeln, mst PL) zarządzenie, wytyczne; Maßregeln treffen wydawać zarządzenie
22. zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.