•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 22:30

  • Haseł: 65980


1. trug czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika tragen
2. eintragen czasownik trägt ein, trug ein, hat eingetragen rejestrować, wpisywać; sich eintragen rejestrować się, wpisywać się
3. abtragen czasownik trägt ab, trug ab, hat abgetragen znosić, zbierać, zrównywać, niwelować, wyburzać; vom Tisch abtragen zbierać ze stołu; ein Haus abtragen wyburzać dom, rozbierać dom; einen Anzug abtragen znosić ubranie, zużyć ubranie; sich abtragen znosić się, zużyć się (odzież)
4. raustragen czasownik trägt raus, trug raus, hat rausgetragen pot. wynosić; den Müll raustragen wynosić śmieci
5. beitragen czasownik trägt bei, trug bei, hat beigetragen przyczyniać się zu do
6. zusammentragen czasownik trägt zusammen, trug zusammen, hat zusammengetragen znosić zewsząd, zbierać, gromadzić
7. auftragen czasownik trägt auf, trug auf, hat aufgetragen podawać do stołu, nakładać, niszczyć, polecać, nanosić; die Schuhe auftragen znosić buty, niszczyć buty; jemandem Grüße auftragen przekazywać komuś pozdrowienia
8. vortragen czasownik trägt vor, trug vor, hat vorgetragen referować, przedstawiać, wykładać, deklamować, recytować, muz. wykonywać
9. Hemd das (PL die Hemden) koszula, podkoszulek; ein weißes Hemd anziehen zakładać białą koszulę; das Hemd in die Hose stecken wpuszczać koszulę w spodnie; er trug sein Hemd über der Brust geöffnet nosił koszulę rozpiętą na piersiach; das letzte/sein letztes Hemd hergeben przen. oddać ostatnią koszulę; jemanden bis aufs Hemd ausziehen/ausplündern przen. obrabować kogoś do cna
10. antragen czasownik trägt an, trug an, hat angetragen lit. proponować, zaofiarowywać jemandem seine Hilfe komuś swoją pomoc; er hat mir das Du/seine Freundschaft angetragen zaproponował mi przejście na ty/przyjaźń
11. mittragen czasownik trägt mit, trug mit, hat mitgetragen popierać; eine Entscheidung mittragen popierać decyzję
12. austragen czasownik trägt aus, trug aus, hat ausgetragen roznosić; Gerüchte austragen rozsiewać pogłoski; die Leibesfrucht austragen donosić płód; eine Streit austragen rozstrzygać spór; einen Wettkampf austragen rozgrywać zawody
13. vorantragen czasownik trägt voran, trug voran, hat vorangetragen przekładać, przesuwać
14. nachtragen czasownik trägt nach, trug nach, hat nachgetragen uzupełniać; jemandem etwas nachtragen mieć do kogoś żal o coś
15. tragen czasownik trägt, trug, hat getragen nosić, nieść, dźwigać, ponosić, mieć na sobie, być ubranym, owocować; Brille tragen nosić okulary; lang Haare tragen mieć długie włosy; Gewinn tragen przynosić zyski; etwas mit Geduld tragen znosić coś cierpliwie
16. zutragen czasownik trägt zu, trug zu, hat zugetragen przynosić, także przen. donosić, zawiadamiać, denuncjować, informować; sich zutragen wydarzać się, zdarzać się, stawać się
17. davontragen czasownik trägt davon, trug davon, hat davongetragen odnosić eine Wunde/den Sieg ranę/zwycięstwo; einen Preis davontragen zdobywać nagrodę; eine Krankheit davontragen nabawiać się choroby; Schaden davontragen ponosić szkodę
18. Lug der (nur Singular); Lug und Trug lit. kłamstwo i oszustwo, stek kłamstw

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu