trzymać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 17:17

  • Haseł: 58325


1. halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę
2. festhalten czasownik hält fest, hielt fest, hat festgehalten mocno trzymać; sich festhalten trzymać się
3. fern halten czasownik hält fern, hielt fern, hat fern gehalten trzymać z daleka; sich fern halten trzymać się daleko, z daleka
4. zusammenhalten czasownik hält zusammen, hielt zusammen, hat zusammengehalten trzymać się razem, popierać się, pomagać sobie wzajemnie, spajać, wiązać
5. zügeln czasownik zügelt, zügelte, hat gezügelt poskramiać, powściągać, trzymać na wodzy, temperować
6. Spannung die (PL die Spannungen) także fiz. napięcie; elektrische Spannung napięcie elektryczne; etwas voller Spannung erwarten oczekiwać czegoś w napięciu; jemanden in Spannung halten trzymać kogoś w napięciu; zu Spannungen führen prowadzić do napięć, zadrażniać
7. bereithalten czasownik hält bereit, hielt bereit, hat bereitgehalten trzymać w pogotowiu; sich bereithalten trwać w gotowości
8. Daumen der (PL die Daumen) kciuk; jemandem die Daumen drücken trzymać za kogoś kciuki
9. zuhalten czasownik hält zu, hielt zu, hat zugehalten przytrzymywać, nie otwierać, trzymać zamknięte; sich die Nase zuhalten zatykać nos; auf den Hafen zuhalten brać kurs na port
10. festsitzen czasownik sitzt fest, saß fest, hat festgesessen mocno siedzieć, trzymać się, utknąć w miejscu, grzęznąć, osiadać na mieliźnie
11. raushalten czasownik hält raus, hielt raus, hat rausgehalten pot. wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
12. heraushalten czasownik hält heraus, hielt heraus, hat herausgehalten wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
13. krampfen czasownik krampft, krampfte, hat gekrampft kurczowo ściskać, kurczowo trzymać
14. klammern czasownik klammert, klammerte, hat geklammert spiąć; sich an jemanden/etwas klammern kurczowo trzymać się kogoś/czegoś
15. umschlingen czasownik umschlingt, umschlang, hat umschlungen obejmować, ściskać, oplatać, owijać; sich umschlingen obejmować się, ściskać się; umschlungen halten trzymać w objęciach
16. behalten czasownik behält, behielt, hat behalten zatrzymywać, zachowywać; Geheimnis behalten dochowywać tajemnicy; die Nerven behalten trzymać nerwy na wodzy
17. anhaften czasownik haftet an, haftete an, hat angehaftet przylegać, przywierać, trzymać się
18. vorhalten czasownik hält vor, hielt vor, hat vorgehalten wymawiać, wytykać, zarzucać jemandem etwas komuś coś, zasłaniać; jemandem einen Spiegel vorhalten trzymać przed kimś lustro
19. fernbleiben czasownik bleibt fern, blieb fern, ist ferngeblieben pozostawać z dala, trzymać się z dala, być nieobecnym
20. Mund der (PL die Münder) usta; Mund voll kęs, łyk, haust; seinen Mund halten pot. nie puszczać pary z ust, trzymać język za zębami; aus berufenem Munde z miarodajnych źródeł; in aller Munde sein być na ustach wszystkich
21. innehalten czasownik hält inne, hielt inne, hat innegehalten zatrzymywać się, przerywać, trzymać się, przestrzegać, zachowywać; die Vorschriften innehalten przestrzegać przepisów; Tempo innehalten zachowywać tempo
22. Zaum der (PL die Zäume) uzda; jemanden im Zaun halten przen. trzymać kogoś w ryzach
23. Gevatter der (PL die Gevatter) dawn. ojciec chrzestny, kum, krewny; bei jemandem Gevatter stehen trzymać kogoś do chrztu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.