tytul - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-25 08:47

  • Haseł: 58325


1. Titel der (PL die Titel) tytuł, godność, prawn. tytuł wykonawczy; unter dem Titel pod tytułem; der Titel lautet... tytuł brzmi...
2. Betitelung die (PL die Betitelungen) tytuł, nagłówek
3. Schlagzeile die (PL die Schlagzeilen) nagłówek, tytuł
4. Überschrift die (PL die Überschriften) nagłówek, tytuł
5. Meistertitel der (PL die Meistertitel) tytuł mistrzowski, sport tytuł mistrza
6. Doktortitel der (PL die Doktortitel) tytuł doktora, tytuł doktorski
7. Berufstitel der (PL die Berufstitel) tytuł zawodowy
8. Bakkalaureatsgrad der (nur Singular) austr. tytuł licencjata
9. Kapitelüberschrift die (PL die Kapitelüberschriften) tytuł rozdziału
10. Zahlungszweck der (PL die Zahlungszwecke) szwajc. tytuł przelewu
11. Adelstitel der (PL die Adelstitel) hist. tytuł szlachecki
12. Titelkampf der (PL die Titelkämpfe) sport walka o tytuł (mistrza)
13. Verwendungszweck der (PL die Verwendungszwecke) cel stosowania, cel zastosowania, tytuł przelewu
14. Vollstreckungsbefehl der (PL die Vollstreckungsbefehle) prawn. nakaz egzekucji, tytuł egzekucyjny
15. Vollstreckungsbescheid der (PL die Vollstreckungsbescheid) prawn. tytuł egzekucyjny
16. Buchtitel der (PL die Buchtitel) tytuł książki
17. aberkennen czasownik erkennt ab, erkannte ab, hat aberkannt odbierać, pozbawiać, odmawiać; jemandem den Titel/Orden aberkennen odbierać komuś tytuł, pozbawiać kogoś orderu; jemandem ein Recht auf etwas aberkennen pozbawiać kogoś prawa do czegoś
18. Göttergatte der (PL die Göttergatten) pot. małżonek; Der Göttergatte Boski Małżonek (tytuł operetki Franza Lehára)
19. anmaßen czasownik maßt an, maßte an, hat angemaßt; sich (DAT) einen Titel anmaßen przywłaszczać sobie tytuł; sich (DAT) das Recht anmaßen rościć sobie prawo
20. Spektabilität die (PL die Spektabilitäten) tytuł dziekana na uniwersytecie
21. Ehrendoktorwürde die (PL die Ehrendoktorwürden) tytuł doktora honoris causa
22. Doktor der (PL die Doktoren) doktor (tytuł naukowy), lekarz; habilitierter Doktor doktor habilitowany
23. Ehrentitel der (PL die Ehrentitel) tytuł honorowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.