uczyc - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-11 14:17

  • Haseł: 58325


1. lehren czasownik lehrt, lehrte, hat gelehrt uczyć, nauczać, wykładać; jemanden lehren etwas zu tun uczyć kogoś coś robić
2. lernen czasownik lernt, lernte, hat gelernt uczyć się, zapoznawać się; Mathe lernen uczyć się matematyki; für die Prüfung lernen uczyć się do egzaminu; etwas auswendig lernen uczyć się czegoś na pamięć
3. unterrichten czasownik unterrichtet, unterrichtete, hat unterrichtet informować, udzielać lekcji, uczyć
4. beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
5. Jahreszahl die (PL die Jahreszahlen) data roczna; Jahreszahlen für den Geschichtsunterricht lernen uczyć się dat na lekcję historii
6. fachfremd przymiotnik, przysłówek niezwiązany z określoną dziedziną; fachfremd unterrichten uczyć przedmiotu niezwiązanego ze specjalnością
7. Deutsch das (nur Singular) język niemiecki; auf Deutsch po niemiecku; Deutsch lernen uczyć się niemieckiego
8. vorsprechen czasownik spricht vor, sprach vor, hat vorgesprochen recytować, uczyć wymowy, składać wizytę, zgłaszać się
9. absehen czasownik sieht ab, sah ab, hat abgesehen przewidywać, uczyć się, podpatrywać, odstępować, pomijać, nie brać pod uwagę, ściągać (na sprawdzianie); vom Kaufe absehen odstępować od kupna; es auf etwas (AKK) abgesehen haben mieć coś upatrzone
10. auswendig przymiotnik, przysłówek zewnętrzny, na zewnątrz, na pamięć; auswendig lernen uczyć się na pamięć; auswendig spielen muz. grać z pamięci


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.