•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-06 22:17

  • Haseł: 66005


1. Anteil der (PL die Anteile) udział; Anteil an etwas haben mieć w czymś udział; Anteil an der Gesellschaft udział w spółce; Anteil an etwas nehmen brać w czymś udział, angażować się w coś
2. Teilhabe die (nur Singular) udział
3. Beteiligung die (PL die Beteiligungen) udział, uczestnictwo, współudział
4. Teilnahme die (PL die Teilnahmen) uczestnictwo, udział, współuczestnictwo, akces
5. Beiwohnung die (PL die Beiwohnungen) obecność, udział, współżycie cielesne
6. Zutun das (nur Singular) współdziałanie, udział; ohne main Zutun beze mnie, bez mojej pomocy
7. Partizipation die (PL die Partizipationen) partycypacja, udział
8. teilnehmen czasownik nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen uczestniczyć, brać udział; an etwas teilnehmen uczestniczyć w czymś, brać w czymś udział
9. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
10. beteiligt przymiotnik biorący udział, uczestniczący, mający udział, zaangażowany, uwikłany, zamieszany an etwas (DAT) w coś
11. Umsatzbeteiligung die (PL die Umsatzbeteiligungen) udział w obrocie
12. Netzabdeckung die (PL die Netzabdeckungen) tel. pokrycie sieci, udział obszarów z zasięgiem sieci
13. Selbstbehalt der (nur Singular) udział własny (w szkodzie; przy ubezpieczeniach)
14. Marktanteil der (PL die Marktanteile) udział w rynku; an Marktanteilen gewinnen/verlieren umacniać/tracić pozycję na rynku
15. Selbstbeteiligung die (nur Singular) udział własny (w szkodzie; przy ubezpieczeniach)
16. Auslandsbeteiligung die (PL die Auslandsbeteiligungen) ekon. udział zagraniczny
17. Erbanteil der (PL die Erbanteile) udział spadkowy
18. Bürgerbeteiligung die (nur Singular) udział obywateli, partycypacja obywatelska
19. teilhaben czasownik hat teil, hatte teil, hat teilgehabt mieć udział, uczestniczyć, partycypować
20. Unterhaltsbeitrag der (PL die Unterhaltsbeiträge) udział w kosztach utrzymania, alimenty
21. Spielanteil der (PL die Spielanteile) sport udział w grze, aktywność w grze
22. Tatbeteiligung die (nur Singular) prawn. udział w czynie przestępczym
23. Genossenschaftsanteil der (PL die Genossenschaftsanteile) udział w majątku spółdzielni
24. segeln czasownik segelt, segelte, ist gesegelt żeglować, szybować, pływać, płynąć (żaglówką); (hat/ist gesegelt) uprawiać żeglarstwo; eine Regatta segeln brać udział w regatach
25. Beschäftigtenanteil der (PL die Beschäftigtenanteile) odsetek zatrudnionych, udział zatrudnionych
26. Gesellschaftsanteil der (PL die Gesellschaftsanteile) prawn. udział w spółce
27. Erbschaftsanteil der (PL die Erbschaftsanteile) prawn. udział w spadku
28. Fremdeinwirkung die (PL die Fremdeinwirkungen) działanie sił zewnętrznych, udział osób trzecich
29. Geschäftsanteil der (PL die Geschäftsanteile) udział w interesie
30. Vomhundertanteil der (PL die Vomhundertanteile) rzadkie udział procentowy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu