ukladac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-15 14:59

  • Haseł: 58325


1. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
2. abfassen czasownik fasst ab, fasste ab, hat abgefasst redagować, układać, pisać, pot. łapać, przydybać, zdybać; einen Brief abfassen redagować list; einen Vertrag abfassen układać umowę; einen Artikel abfassen redagować artykuł
3. hinlegen czasownik legt hin, legte hin, hat hingelegt kłaść, układać; sich hinlegen kłaść się; leg das Buch hin odłóż książkę
4. zusammenstellen czasownik stellt zusammen, stellte zusammen, hat zusammengestellt zestawiać, układać, porównywać, mil. grupować, formować
5. ordnen czasownik ordnet, ordnete, hat geordnet porządkować, układać, ustawiać
6. fliesen czasownik fliest, flieste, hat gefliest układać kafelki, układać płytki
7. kräuseln czasownik kräuselt, kräuselte, hat gekräuselt kędzierzawić, układać w kędziory, karbować; sich kräuseln kędzierzawić się, układać się w kędziory
8. gestalten czasownik gestaltet, gestaltete, hat gestaltet organizować, prowadzić (lekcję), nadawać formę, układać (program), tworzyć, konstruować, wznosić, zdobić; sich gestalten kształtować się, układać się, przybierać kształt; sich schwierig gestalten komplikować się
9. anordnen czasownik ordnet an, ordnete an, hat angeordnet zarządzać, porządkować, układać
10. aufschichten czasownik schichtet auf, schichtete auf, hat aufgeschichtet układać warstwami, nawarstwiać
11. texten czasownik textet, textete, hat getextet pisać teksty; Slogan texten układać hasło reklamowe
12. schichten czasownik schichtet, schichtete, hat geschichtet układać warstwami, warstwować
13. unterhandeln czasownik unterhandelt, unterhandelte, hat unterhandelt negocjować, pertraktować, układać się mit jemandem über etwas z kimś o coś
14. einrenken czasownik renkt ein, renkte ein, hat eingerenkt med. nastawiać; Beziehungen einrenken przen. naprawiać stosunki; sich einrenken układać się
15. stapeln czasownik stapelt, stapelte, hat gestapelt układać w stos, gromadzić
16. hochstapeln czasownik stapelt hoch, stapelte hoch, hat hochgestapelt układać w stos, udawać, stwarzać pozory
17. stylen czasownik stylt, stylte, hat gestylt projektować; sich (DAT) die Haare stylen układać sobie włosy
18. lagern czasownik lagert, lagerte, hat gelagert obozować, magazynować, składować, układać, spoczywać
19. puzzeln czasownik puzzelt, puzzelte, hat gepuzzelt układać puzzle
20. verfassen czasownik verfasst, verfasste, hat verfasst redagować, pisać, sporządzać, układać; ein Testament verfassen sporządzać testament
21. locken czasownik lockt, lockte, hat gelockt wabić, nęcić, kusić, przywabiać, układać w loki, kędzierzawić
22. entwerfen czasownik entwirft, entwarf, hat entworfen szkicować, projektować, układać plan
23. zurechtlegen czasownik legt zurecht, legte zurecht, hat zurechtgelegt układać w porządku, porządkować; sich eine Ausrede zurechtlegen przygotowywać sobie wymówkę
24. einlegen czasownik legt ein, legte ein, hat eingelegt wkładać, włączać, układać, inkrustować, gastr. konserwować, marynować; Protest einlegen wnosić protest; einen Gang einlegen wrzucać bieg


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.