umiescic - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-17 10:43

  • Haseł: 58325


1. anlegen czasownik legt an, legte an, hat angelegt przykładać, przystawiać, nakładać, lokować, umieszczać, wkładać, inwestować, zamierzać, planować; das Schwert anlegen przypasać miecz; das Geld anlegen lokować pieniądze
2. unterbringen czasownik bringt unter, brachte unter, hat untergebracht umieszczać, lokować, pot. załatwiać pracę, załatwiać posadę
3. anmachen czasownik macht an, machte an, hat angemacht przymocowywać, umieszczać, włączać, zapalać, gastr. przyprawiać, pot. podrywać
4. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś
5. verstauen czasownik verstaut, verstaute, hat verstaut załadować, umieszczać (na niewielkiej powierzchni), pakować
6. einklammern czasownik klammert ein, klammerte ein, hat eingeklammert umieszczać w nawiasie, ujmować w nawias
7. anbringen czasownik bringt an, brachte an, hat angebracht przynosić, umieszczać, lokować, wydawać (za mąż), zbywać, przymocowywać, przyczepiać, instalować, przytaczać, wnosić; ein Gesuch anbringen wnosić podanie; seine Gründe anbringen przytaczać swoje powody
8. internieren czasownik interniert, internierte, hat interniert internować, med. izolować, umieszczać w izolatce
9. platzieren czasownik platziert, platzierte, hat platziert lokować, umieszczać
10. einordnen czasownik ordnet ein, ordnete ein, hat eingeordnet porządkować, klasyfikować, umieszczać na swoim miejscu; sich einordnen włączać się
11. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania
12. einrücken czasownik rückt ein, rückte ein, ist eingerückt wkraczać, zaciągać się, wstępować zum Militär do wojska; (hat eingerückt) wprzęgać, umieszczać, zamieszczać, publikować
13. einlochen czasownik locht ein, lochte ein, hat eingelocht pot. wsadzać do paki, zapuszkować, zapudłować, sport umieszczać w dołku


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.