•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-08 02:30

  • Haseł: 66010


1. unterbringen czasownik bringt unter, brachte unter, hat untergebracht umieszczać, lokować, pot. załatwiać pracę, załatwiać posadę
2. anbringen czasownik bringt an, brachte an, hat angebracht przynosić, umieszczać, lokować, wydawać (za mąż), zbywać, przymocowywać, przyczepiać, instalować, przytaczać, wnosić; ein Gesuch anbringen wnosić podanie; seine Gründe anbringen przytaczać swoje powody
3. verstauen czasownik verstaut, verstaute, hat verstaut załadować, umieszczać (na niewielkiej powierzchni), pakować
4. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
5. anmachen czasownik macht an, machte an, hat angemacht przymocowywać, umieszczać, włączać, zapalać, gastr. przyprawiać, pot. podrywać
6. platzieren czasownik platziert, platzierte, hat platziert lokować, umieszczać
7. einlochen czasownik locht ein, lochte ein, hat eingelocht pot. wsadzać do paki, zapuszkować, zapudłować, sport umieszczać w dołku
8. eindosen czasownik dost ein, doste ein, hat eingedost puszkować, umieszczać w konserwach
9. internieren czasownik interniert, internierte, hat interniert internować, med. izolować, umieszczać w izolatce
10. einordnen czasownik ordnet ein, ordnete ein, hat eingeordnet porządkować, klasyfikować, umieszczać na swoim miejscu; sich einordnen włączać się
11. verankern czasownik verankert, verankerte, hat geverankert zakotwiczać, kotwić, zamocowywać, także prawn. umocowywać; etwas in der Verfassung verankern umieszczać coś w konstytucji, nadawać czemuś umocowanie konstytucyjne; gesetzlich verankert umocowany ustawowo, ugruntowany ustawowo
12. indizieren czasownik indiziert, indizierte, hat indiziert wskazywać etwas na coś, być oznaką, infor. indeksować, hist. umieszczać na indeksie ksiąg zakazanych
13. einrücken czasownik rückt ein, rückte ein, ist eingerückt wkraczać, zaciągać się, wstępować zum Militär do wojska; (hat eingerückt) wprzęgać, umieszczać, zamieszczać, publikować
14. anlegen czasownik legt an, legte an, hat angelegt przykładać, przystawiać, nakładać, lokować, umieszczać, wkładać, inwestować, zamierzać, planować; das Schwert anlegen przypasać miecz; das Geld anlegen lokować pieniądze; bei etwas mit Hand anlegen przykładać do czegoś rękę, pomagać przy czymś; eine Leiter anlegen przystawiać drabinę; jemandem Zügel anlegen hamować kogoś; sich (AKK) mit jemandem anlegen zadzierać z kimś
15. einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
16. einklammern czasownik klammert ein, klammerte ein, hat eingeklammert umieszczać w nawiasie, ujmować w nawias

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu