urząd - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-09 17:33

  • Haseł: 58325


1. Amt das (PL die Ämter) urząd, posada, obowiązek, powinność; von Amts wegen z urzędu
2. Dienststelle die (PL die Dienststellen) urząd, biuro
3. Präsidentenamt das (PL die Präsidentenämter) urząd Prezydenta, urząd prezydencki
4. Gemeindeamt das (PL die Gemeindeämter) urząd gminny, urząd gminy
5. Einwohnermeldeamt das (PL die Einwohnermeldeämter) urząd meldunkowy, urząd ewidencji ludności
6. Einwohnermeldebehörde die (PL die Einwohnermeldebehörden) urząd meldunkowy, urząd ewidencji ludności
7. Bezirksamt das (PL die Bezirksämter) okręg, urząd okręgowy, obwód, rejon, urząd rejonowy
8. Post die (nur Singular) poczta (urząd, budynek, przesyłka, przesyłki); mit der Post pocztą; bei der Post arbeiten pracować na poczcie; die Post für Sven poczta dla Svena
9. Bundesverwaltungsamt das (nur Singular) Federalny Urząd Administracji
10. Meldeamt das (PL die Meldeämter) urząd meldunkowy
11. Aufsichtsbehörde die (PL die Aufsichtsbehörden) władza nadzorcza, urząd nadzorczy
12. Meldebehörde die (PL die Meldebehörden) urząd meldunkowy
13. Postamt das (PL die Postämter) urząd pocztowy
14. Gesundheitsamt das (PL die Gesundheitsämter) urząd do spraw zdrowia
15. Marschallamt das (PL die Marschallämter) urząd marszałkowski, marszałkostwo
16. Meldestelle die (PL die Meldestellen) urząd meldunkowy
17. Bundesagentur die (PL die Bundesagenturen) agencja federalna, urząd federalny
18. Hofamt das (PL die Hofämter) urząd dworski
19. Finanzamt das (PL die Finanzämter) urząd skarbowy
20. Arbeitsamt das (PL die Arbeitsämter) urząd pracy
21. Anmeldeamt das (PL die Anmeldeämter) urząd meldunkowy
22. hoch przymiotnik, przysłówek (höher, am höchsten) wysoki, wysoko, wysoce; ein hohes Amt wysoki urząd; ein höherer Beamter wyższy urzędnik; der hohe Gast dostojny gość, znakomity gość; auf hoher See na pełym morzu; hoch gestellt wysoko postawiony; hoch qualifiziert wykwalifikowany; hoch industrialisiert wysoko uprzemysłowiony; hoch dekoriert utytułowany; hoch stehend reprezentujący wysoki poziom, na wysokim poziomie
23. Ordnungsamt das (PL die Ordnungsämter) urząd do spraw porządku i bezpieczeństwa publicznego
24. Versorgungsamt das (PL die Versorgungsämter) urząd zaopatrzenia
25. Woiwodschaftsamt das (PL die Woiwodschaftsämter) urząd wojewódzki
26. bekleiden czasownik bekleidet, bekleidete, hat bekleidet ubierać, sprawować, piastować; ein Amt bekleiden sprawować urząd
27. Amtsinhaber der (PL die Amtsinhaber) pełniący urząd
28. Stadtamt das (PL die Stadtämter) urząd miasta
29. verrichten czasownik verrichtet, verrichtete, hat verrichtet wykonywać, sprawować, załatwiać; ein Amt verrichten sprawować urząd; seinen Dienst verrichten pełnić swoją służbę; seine Notdurft verrichten załatwiać swoją potrzebę naturalną; Wunder verrichten dokonywać cudów; sein Gebet verrichten odmawiać pacierz
30. Hauptpostamt das (PL die Hauptpostämter) główny urząd pocztowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.