•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-15 23:17

  • Haseł: 65395


Testy językowe
1. mehrheitsfähig przymiotnik mogący uzyskać poparcie większości
2. hocharbeiten czasownik arbeitet hoch, arbeitete hoch, hat hochgearbeitet; sich hocharbeiten wypracować sobie, uzyskać awans pracą
3. kleben czasownik klebt, klebte, hat geklebt kleić, lgnąć, przylepiać się, nie móc oderwać się an einer Sache od czegoś; kleben bleiben przen. nie uzyskać promocji do następnej klasy
4. erpresserisch przymiotnik, przysłówek szantażujący, wymuszający; etwas erpresserisch erlangen uzyskać coś szantażem
5. promovieren czasownik promoviert, promovierte, hat promoviert uzyskiwać stopień doktorski, nadawać stopień doktorski
6. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
7. gutmachen czasownik macht gut, machte gut, hat gutgemacht naprawiać, odwdzięczać się, rewanżować się, uzyskiwać nadwyżkę; einen Fehler gutmachen naprawiać błąd
8. erzielen czasownik erzielt, erzielte, hat erzielt osiągać, uzyskiwać
9. unterschreiten czasownik unterschreitet, unterschritt, hat unterschritten nie osiągać, nie uzyskiwać, zejść poniżej dolnej granicy; die kritische Temperatur unterschreiten nie przekraczać temperatury krytycznej
10. einbürgern czasownik bürgert ein, bürgerte ein, hat eingebürgert przyznawać obywatelstwo; sich einbürgern uzyskiwać obywatelstwo, rozpowszechniać się
11. erlangen czasownik erlangt, erlangte, hat erlangt osiągać, uzyskiwać, zdobywać, dostępować
12. herausholen czasownik holt heraus, holte heraus, hat herausgeholt wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
13. gewinnen czasownik gewinnt, gewann, hat gewonnen wygrywać, zyskiwać, zdobywać, uzyskiwać; einen Prozess gewinnen wygrywać proces; eine Schlacht gewinnen wygrywać bitwę; an Bedeutung gewinnen zyskiwać na znaczeniu; Einfluss gewinnen zdobywać wpływy; Zeit gewinnen zyskiwać na czasie die Überzeugung gewinnen nabierać przekonania

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.