wagen - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 22:17

  • Haseł: 58325


1. Wagen der (PL die Wagen) wóz, samochód, wagon, wózek; der Große Wagen astr. Wielki Wóz; das fünfte Rad am Wagen sein przen. być piątym kołem u wozu
2. wagen czasownik wagt, wagte, hat gewagt ośmielać się, śmieć, odważać się, ryzykować, zdobywać się; es wagen, etwas zu tun mieć odwagę coś zrobić, odważyć się coś zrobić
3. wägen czasownik wägt, wägte, hat gewägt tech. ważyć; Worte wägen lit. ważyć słowa
4. gewogen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika wägen
5. wog czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika wägen
6. wägt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika wägen
7. zurücksetzen czasownik setzt zurück, setzte zurück, hat zurückgesetzt stawiać z powrotem, cofać, przesadzać do tyłu, krzywdzić, upośledzać, dyskryminować; (ist zurückgesetzt) cofać się; den Wagen zurücksetzen cofać samochód; eine Änderung zurücksetzen cofać zmianę
8. ausladen czasownik lädt aus, lud aus, hat ausgeladen wyładowywać, rozładowywać; einen Wagen ausladen rozładowywać samochód
9. Anhänger der (PL die Anhänger) zwolennik, stronnik, sympatyk, przyczepa, laweta, medalion, wisiorek; ein Wagen mit Anhänger samochód z przyczepą
10. anschieben czasownik schiebt an, schob an, hat angeschoben popychać den Wagen samochód
11. von przyimek + DAT od, z, przez (w konstrukcjach biernych); weit weg von zu Hause daleko od domu; von hier stąd; von dort stamtąd; von ganzem Herzen z całego serca; der Wagen von Hans samochód Hansa; die Werke von Bach dzieła Bacha; ein Problem von großer Bedeutung problem o dużym znaczeniu; von mir aus z mojej strony; von mir aus! pot. a niech tam!, a niech już tak będzie!; der schlimmste Job wurde von mir erledigt najgorsza robota została wykonana przeze mnie.
12. entsteigen czasownik entsteigt, entstieg, ist entstiegen wysiadać dem Wagen z wozu, wynurzać się dem Wasser z wody
13. Tänzchen das (PL die Tänzchen) mały taniec; ein Tänzchen wagen odważyć się na mały taniec
14. abstellen czasownik stellt ab, stellte ab, hat abgestellt odstawiać, zdejmować, wyłączać, pozbywać się; den Wagen abstellen parkować samochód; den Motor abstellen zatrzymywać silnik; den Computer abstellen wyłączać komputer
15. Schritt der (PL die Schritte) krok, stęp; auf Schritt und Tritt na każdym kroku; im gleichen Schritt równym krokiem; langsamen Schrittes wolnym krokiem, powoli; mit jemandem Schritt halten dotrzymywać komuś kroku, nadążać za kimś; einen Schritt wagen odważyć się na krok


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.