•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-17 16:37

  • Haseł: 66545


1. Wand die (PL die Wände) ściana; eigene vier Wände pot. własne cztery ściany; eine verputzte Wand otynkowana ściana; die Wände haben Ohren pot. ściany mają uszy
2. auswinden czasownik windet aus, wand aus, hat ausgewunden wyżymać
3. reden czasownik redet, redete, hat geredet mówić, rozmawiać, prawić, gadać, przemawiać; jemandem ins Gewissen reden przemawiać komuś do sumienia; wie gegen eine Wand reden gadać jak do ściany
4. winden czasownik windet, wand, hat gewunden wić się; sich winden wykręcać się; etwas um etwas winden owijać coś czymś
5. Spieglein das (PL die Spieglein) lit. lustereczko; Spieglein, Spieglein an der Wand: wer ist die schönste im Land? lustereczko, powiedz przecie: kto jest najpiękniejszy w świecie?
6. hauen czasownik haut, haute/hieb, hat gehauen/ pot. gehaut uderzać, bić, wbijać; jemanden hauen uderzać kogoś; einen Nagel in die Wand hauen wbijać gwóźdź w ścianę; sich hauen uderzać się; sich aufs Ohr hauen pot. kłaść się, zdrzemnąć się; jemanden übers Ohr hauen pot. oszukiwać kogoś; jemanden in die Pfanne hauen pot. dopiekać komuś, krytykować kogoś
7. Putz der (PL die Putze) tynk; der Putz fällt von der Wand tynk odpada od ściany
8. drücken czasownik drückt, drückte, hat gedrückt naciskać, pchać, ściskać, uścisnąć, dusić, wyciskać, gnieść, wytłaczać, przytulać; den Saft aus der Frucht drücken wyciskać sok z owocu; jemanden an sich (AKK) drücken przytulać kogoś do siebie; sich an die Wand drücken przywierać do ściany; sich vor der Arbeit drücken pot. wymigiwać się od pracy, wykręcać się od pracy
9. hängen czasownik hängt, hing, hat gehangen wisieć, zwisać, przylegać, być przywiązanym; (hängte, hat gehängt) wieszać; aus dem Fenster hängen wychylać się z okna; an der Wand hängen wisieć na ścianie; jemanden hängen lassen przen. zostawiać kogoś na lodzie
10. befestigen czasownik befestigt, befestigte, hat befestigt przymocowywać, umacniać, mil. fortyfikować, obwarowywać; etwas mit einem Nagel an der Wand befestigen przybijać coś gwoździem do ściany; gemeinsames Leid befestigt die Freundschaft wspólna niedola umacnia przyjaźń jemanden im Glauben befestigen utwierdzać kogoś w wierze
11. schmettern czasownik schmettert, schmetterte, hat geschmettert cisnąć etwas an die Wand czymś o ścianę, ścinać (piłkę), intonować (pieśń); (ist geschmettert) uderzać gegen etwas o coś
12. Schall der (PL die Schälle/Schalle) także fiz. dźwięk, odgłos, brzmienie; ein heller/dumpfer Schall jasny/przytłumiony dźwięk; der Schall ferner Trommeln odgłos odległych bębnów; leerer Schall sein przen. być bez znaczenia, nic nie znaczyć; schneller als der Schall sein być szybszym od dźwięku; die Wand reflektiert den Schall ściana odbija dźwięk; die Lehre vom Schall wiedza o dźwięku, akustyka
13. entlang przyimek + GEN/AKK/DAT wzdłuż; entlang des Weges/dem Weg wzdłuż drogi; die Wand/das Seil entlang wzdłuż ściany/liny; entlang der vorgegebenen Muster przen. zgodnie z utartym wzorcem; przysłówek wzdłuż; einen Weg am Ufer entlang verfolgen podążać drogą wzdluż wybrzeża; hier entlang tędy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu