•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-10 23:13

  • Haseł: 65180


Testy językowe
1. Erfordernis das (PL die Erfordernisse) warunek, wymóg, wymaganie, potrzeba
2. Kondition die (PL die Konditionen) warunek, zastrzeżenie, sport kondycja
3. Bedingung die (PL die Bedingungen) warunek; unter der Bedingung pod warunkiem; unter keiner Bedingung w żadnym razie, w żadnym wypadku; Bedingungen stellen stawiać warunki
4. Umstand der (PL die Umstände) okoliczność, warunek; unter diesen Umständen w tych okolicznościach; in anderen Umständen sein być w ciąży
5. Startbedingung die (PL die Startbedingungen) warunek początkowy, warunek startu, początkowa okoliczność
6. Teilnahmebedingung die (PL die Teilnahmebedingungen) warunek udziału, warunek uczestnictwa
7. Hauptbedingung die (PL die Hauptbedingungen) podstawowy warunek, główny warunek
8. Zusatzbedingung die (PL die Zusatzbedingungen) warunek dodatkowy
9. Schlüsselbedingung die (PL die Schlüsselbedingungen) kluczowy warunek
10. Zulassungsvoraussetzung die (PL die Zulassungsvoraussetzungen) warunek dopuszczenia
11. Vertragsbedingung die (PL die Vertragsbedingungen) warunek umowy; vereinbarte Vertragsbedingungen uzgodnione warunki umowy
12. Vorbedingung die (PL die Vorbedingungen) warunek wstępny
13. Randbedingung die (PL die Randbedingungen) warunek brzegowy
14. Aufnahmebedingung die (PL die Aufnahmebedingungen) warunek przyjęcia
15. Annahmebedingung die (PL die Annahmebedingungen) warunek przyjęcia

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.