Wasser - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 15:23

  • Haseł: 58325


1. Wasser das (nur Singular) woda (ciecz); hartes/weiches Wasser twarda/miękka woda; kaltes Wasser zimna woda; siedendes/kochendes Wasser wrzątek, wrząca woda; etwas unter Wasser setzen zatapiać coś; Wasser lassen oddawać mocz; nahe am Wasser gebaut sein mieć oczy w mokrym miejscu, płakać o byle co; das (PL die Wasser oder die Wässer) woda (zbiornik wodny); das (PL die Wässer) woda (perfumy)
2. Fisch der (PL die Fische) ryba; sich wie ein Fisch im Wasser fühlen czuć się jak ryba w wodzie; munter wie ein Fisch im Wasser zdrów jak ryba; ein dicker Fisch sein pot. być grubą rybą; Fisch verarbeitende Industrie przetwórstwo rybne
3. aufsetzen czasownik setzt auf, setzte auf, hat aufgesetzt zakładać, wkładać, nastawiać (do gotowania); die Mütze aufsetzen założyć czapkę; heißes Wasser aufsetzen nastawić wodę; sich aufsetzen siadać prosto; einen Text aufsetzen sporządzać tekst
4. still przymiotnik, przysłówek cichy, spokojny, milczący, cicho; stilles Wasser cicha woda, woda niegazowana
5. zergehen czasownik zergeht, zerging, ist zergangen roztapiać się, rozpuszczać się, rozpływać się; etwas in Wasser zergehen lassen rozpuszczać coś w wodzie
6. schöpfen czasownik schöpft, schöpfte, hat geschöpft czerpać, nabierać; Atem schöpfen zaczerpnąć tchu; Wasser aus dem Brunnen schöpfen czerpać wodę ze studni
7. aufstauen czasownik staut auf, staute auf, hat aufgestaut spiętrzać, nagromadzać, gromadzić; sich aufstauen spiętrzać się, gromadzić się; das Wasser aufstauen spiętrzać wody
8. fließend przymiotnik, przysłówek płynny, w płynie, płynnie; fließendes Deutsch płynny niemiecki; fließendes Wasser woda bieżąca
9. ablassen czasownik lässt ab, ließ ab, hat abgelassen wypuszczać, spuszczać; Wasser ablassen spuszczać wodę; von etwas ablassen odstępować od czegoś; Dampf ablassen pot. przen. wyładowywać się, odreagowywać
10. destillieren czasownik destilliert, destillierte, hat destilliert destylować; destilliertes Wasser woda destylowana
11. kochen czasownik kocht, kochte, hat gekocht gotować, wygotowywać, gotować się, wrzeć; das Wasser zum Kochen bringen doprowadzać wodę do wrzenia; kochend heiß wrzący; vor Zorn kochen przen. kipieć gniewem
12. spritzen czasownik spritzt, spritzte, hat gespritzt pryskać, wstrzykiwać; mit Wasser spritzen pryskać wodą; das Auto neu spritzen lakierować samochód
13. zulaufen czasownik läuft zu, lief zu, hat zugelaufen podbiegać, przybiegać, przybłąkać się, pobiec auf jemanden ku komuś; spitz zulaufen mieć ostre zakończenie, mieć spiczaste zakończenie; Wasser zulaufen lassen dolewać wody
14. ableiten czasownik leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet odprowadzać, wysuwać, wywodzić; Wasser ableiten odprowadzać wodę
15. zuleiten czasownik leitet zu, leitete zu, hat zugeleitet doprowadzać, przekazywać; Wasser zuleiten doprowadzać wodę; jemandem eine Nachricht zuleiten przekazywać komuś wiadomość
16. planschen czasownik planscht, planschte, hat geplanscht pluskać się; im Wasser / in einer Pfütze planschen pluskać się w wodzie / w kałuży
17. Schuss der (PL die Schüsse) strzał, amunicja, odrobina, sport szus, pot. działka; ein Schuss Wasser odrobina wody; in Schuss sein pot. być w dobrym stanie
18. einlassen czasownik lässt ein, ließ ein, hat eingelassen wpuszczać; Wasser einlassen napuszczać wody; sich auf etwas einlassen wdawać się w coś; sich mit jemandem einlassen zadawać się z kimś
19. frieren czasownik friert, fror, hat gefroren marznąć (o człowieku); (ist gefroren) zamarzać; es friert jest mroźno; das Wasser friert woda zamarza; es friert mich marznę, zimno mi
20. entsteigen czasownik entsteigt, entstieg, ist entstiegen wysiadać dem Wagen z wozu, wynurzać się dem Wasser z wody
21. versetzen czasownik versetzt, versetzte, hat versetzt przestawiać, przenosić, promować, mieszać etwas mit Wasser coś z wodą; jemandem einen Tritt versetzen kopnąć kogoś; sich in jemandes Lage versetzen stawiać się w czyjejś sytuacji


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.