•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. weiter przymiotnik, przysłówek dalszy, dodatkowy, dalej, następnie, potem; das Leben geht weiter życie toczy się dalej; bis auf weiteres na razie, póki co
2. weit przymiotnik, przysłówek szeroki, obszerny, rozległy, luźny, daleki, odległy, oddalony, szeroko, obszernie, rozlegle, luźno, daleko, odlegle, w oddali; weit geöffnet szeroko otwarty; ein weiter Weg daleka droga; in weiter Zukunft w dalekiej przyszłości; ist es noch weit? czy jeszcze daleko?; weit und breit jak okiem sięgnąć, wszędzie, powszechnie, obszernie, szczegółowo
3. weiterarbeiten czasownik arbeitet weiter, arbeitete weiter, hat weitergearbeitet pracować dalej
4. weiterbelasten czasownik belastet weiter, belastete weiter, hat weiterbelastet ekon. refakturować
5. weiterbilden czasownik bildet weiter, bildete weiter, hat weitergebildet kształcić dalej; sich weiterbilden dokształcać się
6. weiterempfehlen czasownik empfiehlt weiter, empfahl weiter, hat weiterempfohlen polecać innym
7. weiterentwickeln czasownik entwickelt weiter, entwickete weiter, hat weiterentwickelt rozwijać dalej, udoskonalać
8. weiterfahren czasownik fährt weiter, fuhr weiter, ist weitergefahren jechać dalej
9. weiterführen czasownik führt weiter, führte weiter, hat weitergeführt kontynuować, prowadzić dalej
10. weitergeben czasownik gibt weiter, gab weiter, hat weitergegeben podawać dalej
11. weitergehen czasownik geht weiter, ging weiter, ist weitergegangen iśc dalej, kontynuować drogę; wie soll das weitergehen? co ma być dalej?
12. weiterhelfen czasownik hilft weiter, half weiter, hat weitergeholfen dopomagać, być pomocnym
13. weiterkämpfen czasownik kämpft weiter, kämpfte weiter, hat weitergekämpft kontynuować walkę
14. weiterkommen czasownik kommt weiter, kam weiter, ist weitergekommen posuwać się do przodu, robić postępy
15. weiterleiten czasownik leitet weiter, leitete weiter, hat weitergeleitet przekazywać, kierować dalej; Informationen weiterleiten przekazywać informacje
16. weiterlesen czasownik liest weiter, las weiter, hat weitergelesen czytać dalej, kontynuować czytanie
17. weitermachen czasownik macht weiter, machte weiter, hat weitergemacht kontynuować
18. weiterreden czasownik redet weiter, redete weiter, hat weitergeredet mówić dalej
19. weiterreichen czasownik reicht weiter, reichte weiter, hat weitergereicht podawać dalej
20. weitersagen czasownik sagt weiter, sagte weiter, hat weitergesagt przekazywać dalej, rozpowiadać, opowiadać
21. weiterschicken czasownik schickt weiter, schickte weiter, hat weitergeschickt posyłać dalej
22. weiterschlafen czasownik schläft weiter, schlief weiter, hat weitergeschlafen spać dalej, nie budzić się
23. weitersehen czasownik sieht weiter, sah weiter, hat weitergesehen zobaczyć co dalej
24. weiterspielen czasownik spielt weiter, spielte weiter, hat weitergespielt kontynuować grę, grać dalej
25. weitersprechen czasownik spricht weiter, sprach weiter, hat weitergesprochen mówić dalej
26. weitersuchen czasownik sucht weiter, suchte weiter, hat weitergesucht szukać dalej, kontynuować szukanie
27. weitertreiben czasownik treibt weiter, trieb weiter, hat weitergetrieben uprawiać dalej, pchać naprzód
28. weiterverarbeiten czasownik verarbeitet weiter, verarbeitete weiter, hat weiterverarbeitet przetwarzać
29. weiterverbreiten czasownik verbreitet weiter, verbreitete weiter, hat weiterverbreitet szerzyć dalej, rozpowszechniać, rozpowiadać
30. weiterverkaufen czasownik verkauft weiter, verkaufte weiter, hat weiterverkauft sprzedawać dalej, odsprzedawać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu