werden - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 19:51

  • Haseł: 58325


1. werden czasownik (PRÄS ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden; IMPERF er wurde; PERF er ist geworden) stawać się, zostawać; alt werden starzeć się; gesund werden zdrowieć; Arzt werden zostać lekarzem
2. klar werden czasownik wird klar, wurde klar, ist klar geworden zrozumieć, uświadamiać sobie
3. zuteil przysłówek zuteil werden przypadać w udziale; etwas zuteil werden lassen użyczać czegoś
4. gerecht przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, słuszny, uzasadniony, sprawiedliwie, słusznie; ein gerechtes Urteil sprawiedliwy wyrok; jemandem gerecht werden oceniać kogoś sprawiedliwie, oddawać komuś sprawiedliwość; einer Aufgabe gerecht werden sprostać zadaniu; ein gerechter Anspruch uzasadnione roszczenie
5. betreiben czasownik betreibt, betrieb, hat betrieben uprawiać, zajmować się, trudnić się etwas czymś; ein Geschäft/eine Firma betreiben prowadzić interes/firmę; ein Gewerbe betreiben prowadzić działalność gospodarczą; elektrisch betrieben werden tech. być napędzanym elektrycznie
6. einliefern czasownik liefert ein, lieferte ein, hat eingeliefert dostarczać, dostawiać, odstawiać; jemanden ins Krankenhaus einliefern odwozić kogoś do szpitala; ins Krankenhaus eingeliefert werden zostać odwiezionym do szpitala, być hospitalizowanym
7. bemuttern czasownik bemuttert, bemutterte, hat bemuttert matkować jemanden komuś; bekocht und bemuttert werden być niańczonym
8. klären czasownik klärt, klärte, hat geklärt klarować, oczyszczać, wyjaśniać; Abwässer klären oczyszczać ścieki; sich klären wyjaśniać się; die Unfallursache muss noch geklärt werden przyczyna wypadku musi jeszcze zostać wyjaśniona; die strittigen Fragen haben sich geklärt sporne kwestie wyjaśniły się
9. pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden przechodzić na emeryturę
10. fündig przymiotnik wydajny (złoże); fündig werden odkryć coś; Geier sind fündiger als Suchhunde sępy są lepszymi poszukiwaczami od psów tropiących
11. publik przymiotnik jawny; publik werden zostać ujawnionym
12. dunkel przymiotnik, przysłówek (dunkler, am dunkelsten) ciemny, niejasny, niezrozumiały, ciemno, niejasno, niezrozumiale; dunkel werden ściemniać się; mir wird dunkel vor den Augen robi mi się ciemno przed oczami; im Dunkeln w ciemności, po ciemku, po omacku
13. krumm przymiotnik, przysłówek (krummer/reg. krümmer, krummste/reg.krümmste) krzywy, kręty, krzywo; krumm biegen krzywić; krumm werden krzywić się, wykrzywiać się, garbić się; keinen Finger krumm machen przen. nie kiwnąć palcem
14. vermissen czasownik vermisst, vermisste, hat vermisst odczuwać brak, odczuwać nieobecność, zauważać nieobecność, tęsknić; vermisst werden zaginąć
15. Mitleidenschaft die (nur Singular); in Mitleidenschaft gezogen werden tracić, ucierpieć; jemanden in Mitleidenschaft ziehen wciągać kogoś w kłopoty
16. schamrot przymiotnik czerwony ze wstydu, zarumieniony ze wstydu; schamrot werden rumienić się ze wstydu
17. meineidig przymiotnik krzywoprzysiężny, krzywoprzysięski; meineidig werden krzywoprzysięgać
18. nüchtern przymiotnik trzeźwy, trzeźwo, czczy, czczo; nüchtern werden trzeźwieć; nüchtern sein być na czczo; auf nüchternen Magen na pusty żołądek
19. flüssig przymiotnik płynny, ciekły, wodny, swobodny, płynnie, sprawnie, swobodnie, potoczyście; flüssig werden topić się, roztapiać się; etwas flüssig machen roztapiać coś, topić coś; flüssiges Kapital kapitał płynny; flüssiger Verkehr płynny ruch drogowy
20. malariakrank przymiotnik chory na malarię; malariakrank werden zachorować na malarię
21. abschlägig przymiotnik, przysłówek odmowny, odmownie; jemanden abschlägig bescheiden dawać komuś odpowiedź odmowną, odmawiać; abschlägig werden zostać odrzuconym
22. neugierig przymiotnik, przysłówek ciekawy, ciekawski, dociekliwy, wścibski, ciekawie, ciekawsko, dociekliwie; neugierig werden zaciekawiać się, zainteresować się; neugierig machen zaciekawiać, intrygować; neugierig sein, ob... być ciekawym, czy...
23. handgreiflich przymiotnik namacalny, konkretny, oczywisty, namacalnie, konkretnie, oczywiście; handgreifliche Beweise namacalne dowody; handgreiflich werden przechodzić do rękoczynów
24. unmodern przymiotnik, przysłówek nienowoczesny, niemodny, nienowocześnie, niemodnie; unmodern werden stawać się przestarzałym
25. tätlich przymiotnik, przysłówek czynny, czynnie; tätlich werden dopuszczać się rękoczynów, czynnie znieważać
26. fahnenflüchtig przymiotnik dezerterujący; fahnenflüchtig werden dezerterować
27. krank przymiotnik chory; krank werden zachorować; krank sein być chorym, chorować; schwer krank NP ciężko chory
28. beklauen czasownik beklaut, beklaute, hat beklaut pot. okradać; beklaut okradziony; beklaut werden zostać okradzionym
29. vernichten czasownik vernichtet, vernichtete, hat vernichtet niszczyć, likwidować, tępić, zgładzić; vernichtet werden pot. iść na przemiał
30. laut przymiotnik, przysłówek głośny, donośny, głośno, donośnie; laut werden nabierać rozgłosu; przyimek + GEN oder DAT zgodnie z, wedle, w myśl; laut Bestimmung zgodnie z postanowieniem; laut Gesetz w myśl ustawy; lauter machen pogłaśniać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.