•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-10 23:13

  • Haseł: 65180


Testy językowe
1. Nachrichten PL von Nachricht wiadomości
2. Spätnachrichten PL wiadomości wieczorne, ostatnie wiadomości dnia
3. Lokalnachrichten PL wiadomości lokalne
4. Zuleitung die (PL die Zuleitungen) doprowadzenie von Wasser wody, przesłanie einer Nachricht wiadomości
5. Wissenschaft die (PL die Wissenschaften) nauka, umiejętność, pot. wiedza, wiadomości; angewandte Wissenschaft nauka stosowana
6. Wissensschatz der (nur Singular) zasób wiedzy, zasób wiadomości
7. Abc das (PL die Abc) abecadło, przen. podstawowe wiadomości; nach dem Abc alfabetycznie
8. Kenntnis die (PL die Kenntnisse) wiadomość, wiedza; etwas zur Kenntnis nehmen przyjąć coś do wiadomości
9. Kenntnisnahme die (nur Singular) ; zur Kenntnisnahme do wiadomości
10. Elementarkenntnisse PL podstawowa wiedza, wiadomości podstawowe
11. Posteingang der (PL die Posteingänge) poczta przychodząca, wiadomości otrzymane, skrzynka odbiorcza
12. Bekanntgabe die (PL die Bekanntgaben) podanie do wiadomości, zawiadomienie, ogłoszenie
13. Nachrichtensprecher der (PL die Nachrichtensprecher) prezenter wiadomości
14. veröffentlichen czasownik veröffentlicht, veröffentlichte, hat veröffentlicht publikować, wydawać, podawać do publicznej wiadomości, upubliczniać
15. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
16. Vorkenntnisse PL wiadomości podstawowe, przygotowanie (naukowe)
17. Grundkenntnisse PL podstawowe wiadomości, podstawowa wiedza
18. verlautbaren czasownik verlautbart, verlautbarte, hat verlautbart ogłaszać, podawać do wiadomości, komunikować, oświadczać
19. Verlautbarung die (PL die Verlautbarungen) oświadczenie, komunikat, wypowiedź, podanie do wiadomości, obwieszczenie
20. wahrhaben czasownik etwas nicht wahrhaben wollen nie chcieć przyjąć czegoś do wiadomości
21. Kurzmeldungen PL wiadomości w skrócie
22. Kurznachrichten PL wiadomości w skrócie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.