wiecej - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-01 21:21

  • Haseł: 58325


1. mehr przysłówek więcej; immer mehr coraz więcej; viel mehr dużo więcej; nichts mehr nic więcej; nie mehr nigdy więcej; ich rauche nicht mehr już nie palę; mehr als genug aż nadto; mehr als fünf Jahre więcej niż pięć lat, przeszło pięć lat
2. etwa przysłówek mniej więcej, około, może, przypadkiem, przykładowo; etwa so groß mniej więcej taki duży; andere Komponisten wie etwa Mozart inni kompozytorzy, jak na przykład Mozart; partykuła czyżby, czy też; bist du etwa krank? czy jesteś może chory?
3. desto spójnik tym; je mehr, desto besser im więcej, tym lepiej
4. minder przymiotnik, przysłówek mniejszy, gorszy, mniej; nich mehr und nicht minder ni mniej, ni więcej
5. Schnapszahl die (PL die Schnapszahlen) liczba składająca się z dwóch lub więcej takich samych cyfr
6. mal przysłówek razy; zwei mal zwei dwa razy dwa; sag mal an! powiedz no!; noch mal jeszcze raz; mach das nicht noch mal! nigdy więcej tego nie rób!
7. umso przysłówek tym; umso besser tym lepiej; je mehr, umso besser im więcej, tym lepiej
8. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej
9. nimmermehr przysłówek przenigdy, austr. już nigdy, nigdy więcej
10. wieder przysłówek znowu, znów; wieder immer nieustannie; nie wieder nigdy więcej; wieder anfangen zaczynać znowu
11. schätzungsweise przysłówek szacunkowo, mniej więcej
12. u.v.m. skrót od und vieles mehr i wiele więcej
13. je przysłówek kiedykolwiek, kiedyś, po; je nach zależnie od; seit eh und je od niepamiętnych czasów, od zawsze; spójnik je mehr, desto besser im więcej, tym lepiej; je nachdem zależnie od
14. denn spójnik, partykuła bo, bowiem, albowiem, ponieważ; mehr denn je więcej niż kiedykolwiek; przysłówek wo denn? gdzie?; was ist denn los? co się stało? warum denn nicht? dlaczego nie?; ich wollte gehen, denn es wurde schon spät chciałem iść, ponieważ zrobiło się już późno
15. hin przysłówek tam, w tamtą stronę; hin und wieder od czasu do czasu; hin und zurück tam i z powrotem; hin und her na wszystkie strony; auf meinen Rat hin za moją radą; auf seinen Brief hin w odpowiedzi na jego list; wo ist Michael hin? dokąd poszedł Michał?; nach langem Hin und Her pot. po długim wahaniu; hin oder her pot. mniej lub więcej
16. annäherungsweise przysłówek w przybliżeniu, mniej więcej, prawie, około
17. sagen czasownik sagt, sagte, hat gesagt mówić, mawiać, powiadać, przekazywać, informować; sich (DAT) nichts mehr zu sagen haben nie mieć sobie nic więcej do powiedzenia; das oben Gesagte wcześniej wspomniane


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.