wlosy - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-29 17:19

  • Haseł: 58325


1. Haar das (PL die Haare) włos, włosy, owłosienie; er hat blondes Haar on jest blondynem; sie hat rotes Haar ona jest ruda; die Haare offen tragen nosić rozpuszczone włosy
2. Nackenhaar das (PL die Nackenhaare, mst PL) włosy rosnące na karku; wenn ich sowas lese, stellen sich mir die Nackenhaare auf przen. gdy coś takiego czytam, włosy stają mi dęba
3. Brusthaar das (PL die Brusthaare) włosy na torsie
4. glatt przymiotnik, przysłówek gładki, równy, śliski, łatwy, gładko, ślisko, łatwo; ein glatter Unsinn oczywisty nonsens; eine glatte Lüge wierutne kłamstwo; glatte Haare proste włosy; glatt ziehen wygładzać pociągnięciami, naciągać
5. glätten czasownik glättet, glättete, hat geglättet gładzić, wygładzać; Haare glätten prostować włosy
6. waschen czasownik wäscht, wusch, hat gewaschen myć, zmywać, prać; sich waschen myć się; sich (DAT) die Hände/Haare waschen myć sobie ręce/włosy; eine Hand wäscht die andere przen. ręka rękę myje; Geld waschen przen. prać pieniądze; Teller waschen zmywać talerze
7. sträuben czasownik sträubt, sträubte, hat gesträubt jeżyć, stroszyć; die Haare sträuben sich vor Schreck włosy jeżą się ze strachu; sich sträuben bronić się, opierać się, wzdragać się gegen etwas przed czymś
8. scheren czasownik schert, schor, hat geschoren strzyc, przystrzygać die Haare włosy, ciąć, przycinać, postrzygać, kosić, tech. ścinać; (schert, scherte, hat geschert) obchodzić, sport wykonywać nożyce; es schert sie wenig mało ją to obchodzi; sich scheren troszczyć się, dbać um jemanden/etwas o kogoś/coś; sich scheren pot. iść sobie, wynosić się
9. Schamhaar das (nur Singular) włosy łonowe, włos łonowy
10. dünn przymiotnik, przysłówek cienki, chudy, szczupły, rzadki, cienko, rzadko; dünne Haare rzadkie włosy; mit jemandem durch dick und dünn gehen przen. dzielić z kimś dolę i niedolę, być z kimś na dobre i na złe
11. Stufe die (PL die Stufen) stopień, szczebel, etap, klasa, poziom; lange Stufen długie cieniowane włosy
12. grau przymiotnik, przysłówek szary, siwy, zamierzchły, szaro, siwo; graue Haare siwe włosy
13. goldblond przymiotnik złocisty (włosy)
14. Engelshaar das (PL die Engelshaare) włosy anielskie (na choinkę)
15. offen przymiotnik otwarty; das Fenster ist offen okno jest otwarte; offen bleiben być otwartym; offen legen ujawniać, wyjawiać, obnażać; offene Rechnung nieuregulowany rachunek; offene Haare rozpuszczone włosy; offene Stelle wolne miejsce, nieobsadzone miejsce
16. meliert przymiotnik nakrapiany; grau melierte Haare szpakowate włosy
17. bürsten czasownik bürstet, bürstete, hat gebürstet szczotkować, czyścić szczotką; sich (DAT) die Haare bürsten szczotkować sobie włosy
18. büschelweise przysłówek kosmykami, wiązkami, garściami; die Haare gehen ihr büschelweise aus pot. włosy wypadają jej garściami
19. färben czasownik färbt, färbte, hat gefärbt farbować; sich die Haare färben farbować sobie włosy
20. gelockt przymiotnik kędzierzawy, kręcony; gelocktes Haar kręcone włosy; forma Partizip Perfekt czasownika locken
21. sich zaimek się, siebie, sobie; sich waschen myć się; sich (DAT) die Haare waschen myć sobie włosy
22. stylen czasownik stylt, stylte, hat gestylt projektować; sich (DAT) die Haare stylen układać sobie włosy
23. drahtig przymiotnik wysportowany; drahtiges Haar szczeciniaste włosy
24. tragen czasownik trägt, trug, hat getragen nosić, nieść, dźwigać, ponosić, mieć na sobie, być ubranym, owocować; Brille tragen nosić okulary; lang Haare tragen mieć długie włosy; Gewinn tragen przynosić zyski; etwas mit Geduld tragen znosić coś cierpliwie
25. Lockenkopf der (PL die Lockenköpfe) kręcone włosy
26. lockig przymiotnik kędzierzawy, kręcony; lockige Haare kręcone włosy
27. tönen czasownik tönt, tönte, hat getönt dźwięczeć, rozbrzmiewać, tonować, cieniować, koloryzować, farbować Haare włosy
28. enthaaren czasownik enthaart, enthaarte, hat enthaart usuwać włosy, usuwać owłosienie, depilować
29. Enthaarungsmittel das (PL die Enthaarungsmittel) depilator, środek usuwający włosy
30. Haarpracht die (PL die Haarprachten) bujne włosy, czupryna


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.