•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-22 00:44

  • Haseł: 66130


1. Antrag der (PL die Anträge) wniosek; einen Antrag stellen postawić wniosek; einen Antrag bearbeiten rozpatrywać wniosek; jemandem einen Antrag machen oświadczać się komuś
2. Schlussfolgerung die (PL die Schlussfolgerungen) wniosek, rozumowanie; aus etwas (DAT) Schlussfolgerungen ziehen wyciągać z czegoś wnioski
3. Folgerung die (PL die Folgerungen) wniosek
4. Resümee das (PL die Resümees) lit. wniosek, streszczenie
5. Schluss der (PL die Schlüsse) koniec, wniosek, konkluzja; zum Schluss na koniec; Schluss machen kończyć; aus etwas (DAT) voreilige Schlüsse ziehen wyciągać z czegoś pochopne wnioski
6. Rückschluss der (PL die Rückschlüsse) konkluzja, wniosek
7. Schlusssatz der (PL die Schlusssätze) zdanie podsumowujące, konkluzja, wniosek, muz. finał, coda
8. Nachsuchung die (PL die Nachsuchungen) prośba, wniosek
9. Vorschlag der (PL die Vorschläge) propozycja, wniosek, sugestia, muz. przednutka; auf Vorschlag von na wniosek; jemandem einen Vorschlag machen składać komuś propozycję
10. Änderungsantrag der (PL die Änderungsanträge) polit. wniosek o zmianę ustawy; einen Änderungsantrag stellen składać wniosek o zmianę ustawy
11. Förderungsantrag der (PL die Förderungsanträge) wniosek o wsparcie, wniosek o dofinansowanie
12. Kreditantrag der (PL die Kreditanträge) ekon. wniosek kredytowy; einen Kreditantrag stellen składać wniosek kredytowy
13. Konkursantrag der (PL die Konkursanträge) prawn. wniosek o ogłoszenie upadłości
14. Ablehnungsgesuch das (PL die Ablehnungsgesuche) prawn. wniosek o wyłączenie sędziego
15. Erteilungsantrag der (PL die Erteilungsanträge) prawn. wniosek o wydanie patentu
16. Befangenheitsantrag der (PL die Befangenheitsanträge) prawn. wniosek o wyłączenie sędziego
17. Haftbefehlsantrag der (PL die Haftbefehlsanträge) prawn. wniosek o nakaz aresztowania
18. beantragen czasownik beantragt, beantragte, hat beantragt składać wniosek, wnioskować, składać podanie; ein Gesetz beantragen wnosić projekt ustawy
19. Abschiedsgesuch das (PL die Abschiedsgesuche) wniosek o zwolnienie
20. Urlaubsantrag der (PL die Urlaubsanträge) wniosek urlopowy
21. einreichen czasownik reicht ein, reichte ein, hat eingereicht składać (w urzędzie); einen Antrag einreichen składać wniosek
22. Konklusion die (PL die Konklusionen) lit. konkluzja, wniosek
23. Hauptantrag der (PL die Hauptanträge) prawn. wniosek główny
24. schlussfolgern czasownik schlussfolgert, schlussfolgerte, hat geschlussfolgert wyciągać wniosek, konkludować, wnioskować etwas aus etwas coś z czegoś
25. Patentantrag der (PL die Patentanträge) wniosek patentowy
26. Auslieferungsantrag der (PL die Auslieferungsanträge) wniosek o ekstradycję
27. Kündigungsantrag der (PL die Kündigungsanträge) wniosek o wypowiedzenie umowy
28. Nachsendeantrag der (PL die Nachsendeanträge) wniosek o dostarczanie poczty pod inny adres (po zmianie adresu)
29. plädieren czasownik plädiert, plädierte, hat plädiert stawiać wniosek, wygłaszać przemówienie końcowe, opowiadać się für/gegen etwas za czymś / przeciwko czemuś
30. Nutzanwendung die (nur Singular) praktyczne zastosowanie, praktyczny wniosek

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu