wohnung - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 13:24

  • Haseł: 58325


1. Wohnung die (PL die Wohnungen) mieszkanie; eine Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania
2. mieten czasownik mietet, mietete, hat gemietet wynajmować, najmować, brać w leasing; eine Wohnung mieten wynajmować mieszkanie (sobie)
3. räumen czasownik räumt, räumte, hat geräumt uprzątać, opróżniać, opuszczać, ustępować; das Geschirr vom Tisch räumen uprzątać naczynia ze stołu; die Wohnung räumen wykwaterować lokatorów z mieszkania
4. deshalb spójnik dlatego; ich habe eine kleine Wohnung, deshalb will ich umziehen mam małe mieszkanie, dlatego chcę się przeprowadzić
5. anzahlen czasownik zahlt an, zahlte an, hat angezahlt wpłacać zaliczkę, dawać zadatek; eine Wohnung anzahlen wpłacić zaliczkę za mieszkanie
6. beziehen czasownik bezieht, bezog, hat bezogen powlekać, ścielić, pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać; die Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania; Rente / eine Zeitung / Universität beziehen pobierać emeryturę / prenumerować gazetę / wstępować na uniwersytet sich beziehen odnosić się; das Bett beziehen słać łóżko, ścielić łóżko, powlekać pościel; das Bett neu beziehen prześciełać łóżko
7. umziehen czasownik zieht um, zog um, ist umgezogen przeprowadzać się; sich umziehen przebierać się; in eine größere Wohnung umziehen przeprowadzać się do większego mieszkania; von Leipzig nach Frankfurt umziehen przeprowadzać się z Lipska do Frankfurtu
8. verkehrstechnisch przymiotnik, przysłówek w zakresie ruchu drogowego, pod względem dojazdu; verkehrstechnische Schwierigkeiten trudności w ruchu drogowym; eine verkehrstechnisch günstig gelegene Wohnung korzystnie dojazdowo zlokalizowane mieszkanie
9. hell przymiotnik, przysłówek jasny, widny, dźwięczny, jasno, dźwięcznie; es wird hell robi się jasno; helle Wohnung jasne, widne mieszkanie helle Stimme jasny, dźwięczny głos; helles Bier jasne piwo; heller Junge sprytny chłopak; heller Wahnsinn czyste szaleństwo; helle Freude wielka radość
10. gemütlich przymiotnik, przysłówek przyjemny, przytulny, wygodny, przyjemnie, przytulnie, wygodnie; eine gemütliche Wohnung przytulne mieszkanie; mach's dir gemütlich czuj się jak u siebie w domu, rozgość się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.