wpisywać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-10 10:42

  • Haseł: 58325


1. eintippen czasownik tippt ein, tippte ein, hat eingetippt infor. wpisywać, wprowadzać (za pomocą klawiatury)
2. eintragen czasownik trägt ein, trug ein, hat eingetragen rejestrować, wpisywać; sich eintragen rejestrować się, wpisywać się
3. einschreiben czasownik schreibt ein, schrieb ein, hat eingeschrieben wpisywać
4. rubrizieren czasownik rubriziert, rubrizierte, hat rubriziert wpisywać w rubrykę, klasyfikować
5. einzeichnen czasownik zeichnet ein, zeichnete ein, hat eingezeichnet wrysowywać, naznaczać, nanosić; auf einer Karte einzeichnen nanosić na mapie; sich einzeichnen wpisywać się
6. Liste die (PL die Listen) lista; sich in eine Liste eintragen wpisywać się na listę; auf der schwarzen Liste stehen pot. być na czarnej liście
7. verewigen czasownik verewigt, verewigte, hat verewigt uwieczniać, unieśmiertelniać, utrwalać; sich verewigen uwieczniać się, wpisywać się (np. do książki)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.