wpływ - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-02 17:02

  • Haseł: 58325


1. Einfluss der (PL die Einflüsse) wpływ; auf jemanden/etwas einen Einfluss ausüben/nehmen wywierać na kogoś/coś wpływ; unter jemandes Einfluss stehen być pod czyimś wypływem
2. Beeinflussung die (PL die Beeinflussungen) wpływ
3. Einwirkung die (PL die Einwirkungen) oddziaływanie, wpływ, działanie
4. Rückwirkung die (PL die Rückwirkungen) następstwa, wpływ, konsekwencje, prawn. moc wsteczna, działanie wstecz
5. Steuereinnahme die (PL die Steuereinnahmen) wpływ z podatku
6. Einnahme die (PL die Einnahmen) dochód, przychód, wpływ, utarg, zażywanie, zażycie, spożywanie, spożycie, mil. zajęcie
7. verderblich przymiotnik ulegający zepsuciu, szkodliwy, zgubny; einen verderblichen Einfluss auf jemanden haben mieć na kogoś zgubny wpływ; leicht verderblich szybko psujący się
8. Verderblichkeit die (nur Singular) zgubność, zgubny wpływ, szkodliwość
9. Alkoholeinfluss der (nur Singular) wpływ alkoholu; unter Alkoholeinfluss stehen być pod wpływem alkoholu
10. Geldeinnahme die (PL die Geldeinnahmen) wpływ pieniężny, utarg
11. Zahlungseingang der (nur Singular) wpływ zapłaty
12. Alkoholwirkung die (PL die Alkoholwirkungen) działanie alkoholu, wpływ alkoholu
13. Rückfluss der (PL die Rückflüsse) wpływ zwrotny
14. einwirken czasownik wirkt ein, wirkte ein, hat eingewirkt wywierać wpływ auf + AKK na
15. wirken czasownik wirkt, wirkte, hat gewirkt działać, czynić, pracować, skutkować, mieć skutek, oddziaływać, wpływać, wywierać wpływ; Großes wirken zdziałać wielkie rzeczy
16. ausüben czasownik übt aus, übte aus, hat ausgeübt wykonywać, pełnić, sprawować, uprawiać, praktykować; Handwerk ausüben trudnić się rzemiosłem; seinen Beruf ausüben wykonywać swój zawód; auf jemanden Einfluss ausüben wywierać na kogoś wpływ; Macht ausüben sprawować władzę
17. Kostenauswirkung die (PL die Kostenauswirkungen) ekon. efekt kosztowy, wpływ na koszty
18. Imponderabilien PL imponderabilia (rzeczy nieuchwytne, nieokreślone, ale mogące mieć wpływ)


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.