•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. einführen czasownik führt ein, führte ein, hat eingeführt wprowadzać, przywozić, importować; neue Technologien einführen wprowadzać nowe technologie, implementować nowe technologie
2. einleiten czasownik leitet ein, leitete ein, hat eingeleitet wprowadzać, wdrażać, rozpoczynać, zapoczątkować, zagajać, przedsiębrać, pisać wstęp; Beziehungen einleiten nawiązywać stosunki; eine Untersuchung einleiten wdrażać śledztwo, wszczynać śledztwo; Maßnahmen/Schritte einleiten przedsiębrać środki/kroki
3. eintippen czasownik tippt ein, tippte ein, hat eingetippt infor. wpisywać, wprowadzać (za pomocą klawiatury)
4. verhängen czasownik verhängt, verhängte, hat verhängt zasłaniać, zawieszać zasłoną, zarządzać, proklamować, wprowadzać; Sanktionen / Verbot verhängen wprowadzać sankcje / wprowadzać zakaz
5. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
6. einbetten czasownik bettet ein, bettete ein, hat eingebettet wylewać, wprowadzać, osadzać
7. beziehen czasownik bezieht, bezog, hat bezogen powlekać, ścielić, pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać; die Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania; Rente / eine Zeitung / Universität beziehen pobierać emeryturę / prenumerować gazetę / wstępować na uniwersytet sich beziehen odnosić się; das Bett beziehen słać łóżko, ścielić łóżko, powlekać pościel; das Bett neu beziehen prześciełać łóżko
8. Aufregung die (nur Singular) zdenerwowanie, podniecenie; jemanden in Aufregung versetzen denerwować kogoś, wprowadzać kogoś w stan zdenerwowania
9. vermarkten czasownik vermarktet, vermarktete, hat vermarktet wprowadzać na rynek, lansować, promować
10. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
11. einweisen czasownik weist ein, wies ein, hat eingewiesen kierować, skierować; jemanden in ein Krankenhaus einweisen skierować kogoś do szpitala; jemanden in seine Aufgaben einweisen wprowadzać kogoś w jego zadania
12. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
13. zivilisieren czasownik zivilisiert, zivilisierte, hat zivilisiert cywilizować, wprowadzać cywilizację
14. vergünstigen czasownik vergünstigt, vergünstigte, hat vergünstigt czynić korzystniejszym, wprowadzać ulgę
15. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
16. investieren czasownik investiert, investierte, hat investiert inwestować, wprowadzać w urząd
17. Ausnahmezustand der (PL die Ausnahmezustände) stan wyjątkowy; den Ausnahmezustand verhängen wprowadzać stan wyjątkowy
18. einziehen czasownik zieht ein, zog ein, hat eingezogen wciągać, konfiskować; (ist eingezogen) wprowadzać się, wkraczać, wsiąkać
19. Einschränkung die (PL die Einschränkungen) ograniczenie; Einschränkungen machen wprowadzać ograniczenia
20. einpflegen czasownik pflegt ein, pflegte ein, hat eingepflegt infor. wprowadzać Daten in ein System dane do systemu
21. anleiten czasownik leitet an, leitete an, hat angeleitet przyuczać, wdrażać, wprowadzać
22. irreführen czasownik führt irre, führte irre, hat irregeführt zwodzić, wprowadzać w błąd
23. Wohnung die (PL die Wohnungen) mieszkanie; eine Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania; aus seiner Wohnung ausziehen wyprowadzać się z mieszkania; eine Wohnung suchen szukać mieszkania; eine große/helle/möblierte Wohnung duże/jasne/umeblowane mieszkanie
24. hereinfahren czasownik fährt herein, fuhr herein, ist hereingefahren wjeżdżać, wprowadzać
25. reinfahren czasownik fährt rein, fuhr rein, ist reingefahren pot. wjeżdżać, wprowadzać
26. hineinziehen czasownik zieht hinein, zog hinein, hat hineingezogen wciągać; (ist hineingezogen) wprowadzać się, wchodzić, wkraczać (do środka)

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu