wszystko - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-31 10:53

  • Haseł: 58325


1. alles przymiotnik wszystko
2. dazugehören czasownik gehört dazu, gehörte dazu, hat dazugehört należeć do; alles, was dazugehört wszystko, co się z tym łączy
3. all przymiotnik wszelki, wszystko, cały; vor allem przede wszystkim; auf alle Fälle na wszelki wypadek; alle vier minuten co cztery minuty; aller Anfang ist schwer najtrudniejszy jest początek
4. scheißegal przysłówek wulg. wszystko jedno
5. einerlei przymiotnik jednaki, jednolity; das ist einerlei to wszystko jedno
6. klar przymiotnik, przysłówek klarowny, czysty, przejrzysty, jasny, zrozumiały, wyraźny, klarownie, czysto, przejrzyście, jasno, zrozumiale, wyraźnie; alles klar! wszystko jasne!
7. toppen czasownik toppt, toppte, hat getoppt pot. przewyższać, przebijać; das toppt alles pot. to przebija wszystko
8. wegmüssen czasownik muss weg, musste weg, hat weggemusst musieć odejść, musieć odjechać, musieć być usuniętym; das muss alles weg to wszystko musi zniknąć
9. übrig przymiotnik pozostały, pozostający, zbywający; übrig sein być zbędnym; alles Übrige wszystko inne; das Übrige pozostałość; im Übrigen zresztą; die Übrigen inni; übrig bleiben zostawać, pozostawać; übrig lassen zostawiać, pozostawiać
10. verkehrt przymiotnik odwrotny; alles geht verkehrt pot. wszystko jest na opak
11. Äußerste das (nur Singular) ostateczność, najgorsze, wszystko; jemandem zum Äußerste bringen doprowadzić kogoś do ostateczności; das Äußerste versuchen próbować wszystkiego
12. zusammenrechnen czasownik rechnet zusammen, rechnete zusammen, hat zusammengerechnet zliczać, zsumowywać, dodawać; alles zusammengerechnet wszystko razem wziąwszy
13. Leisten der (PL die Leisten) kopyto, prawidło (do buta); alles über einen Leisten schlagen przen. robić wszystko na jedno kopyto
14. gleichwohl przysłówek mimo to, mimo wszystko, wszelako
15. egal przymiotnik, przysłówek jednakowy, równy, obojętny, obojętnie; ganz egal wszystko jedno
16. planmäßig przysłówek zgodnie z planem; alles läuft planmäßig wszystko idzie zgodnie z planem
17. menschenmöglich przymiotnik w ludzkiej mocy; alles Menschenmögliche tun czynić wszystko co w ludzkiej mocy
18. Schlendrian der (nur Singular) pot. niedbałość, opieszałość, utarty tryb; es bleibt beim alten Schlendrian wszystko idzie po staremu
19. paletti przysłówek alles paletti pot. wszystko gra
20. nerven czasownik nervt, nervte, hat genervt pot. denerwować, wyczerpywać nerwowo, wkurzać; mich nervt alles, was du machst denerwuje mnie wszystko, co robisz
21. drum przysłówek pot. dlatego; drum herum naokoło; alles Drum und Dran wszystko co się z tym wiąże
22. doch przysłówek, spójnik, partykuła jednak, lecz, jednakże, przecież, ależ; er tat alles, um rechtzeitig fertig zu sein, doch es gelang ihm nicht robił wszystko, aby być gotowym na czas, ale mu to nie wyszło; ich muss schon nach Hause, es ist doch schon sehr spät muszę wracać do domu, jest już bardzo późno; - haben Sie kein Auto? - doch, ich habe eins - nie ma pan samochodu? - ależ nie, mam
23. bloß przymiotnik, przysłówek, partykuła goły, nagi, tylko, jedynie; mit bloßem Auge gołym okiem; mit bloßen Händen gołymi rękami; das kostet bloß fünf Euro to kosztuje tylko pięć Euro; was mache ich bloß? i co ja teraz zrobię?; alles bloß kein Stress! wszystko tylko nie stres!
24. dies zaimek to; dies alles to wszystko
25. Waagschale die (PL die Waagschalen) szala wagi, szalka wagi; alles auf die Waagschale legen przen. kłaść wszystko na jednej szali; jedes Wort auf die Waagschale legen przen. ważyć każde słowo
26. schnuppe przymiotnik obojętny; das ist ihr schnuppe pot. jej jest wszystko jedno
27. drehen czasownik dreht, drehte, hat gedreht obracać, także przen. kręcić; sich drehen kręcić się; einen Film drehen kręcić film jemandem eine Nase drehen wystrychnąć kogoś na dudka; das Gespräch dreht sich um Politik rozmowa dotyczy polityki; es dreht sich alles um sie wszystko kręci się wokół niej


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.