wybierać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 10:44

  • Haseł: 58325


1. küren czasownik kürt, kürte/kor, hat gekürt/gekoren lit. wybierać, obierać
2. auslesen czasownik liest aus, las aus, hat ausgelesen wybierać, selekcjonować, dobierać, przeczytać do końca
3. auswählen czasownik wählt aus, wählte aus, hat ausgewählt wybierać
4. wählen czasownik wählt, wählte, hat gewählt wybierać, obierać, głosować jemanden na kogoś
5. erlesen czasownik erliest, erlas, hat erlesen wybierać, wyszukiwać; przymiotnik wyszukany, wykwintny, stylowy, wyborny
6. ausersehen czasownik ersieht aus, ersah aus, hat ausersehen przeznaczać, wybierać
7. herausgreifen czasownik geift heraus, griff heraus, hat herausgegriffen wyciągać, wybierać
8. ausnehmen czasownik nimmt aus, nahm aus, hat ausgenommen wyjmować, wybierać, patroszyć, wykluczać, wyłączać
9. klauben czasownik klaubt, klaubte, hat geklaubt przebierać, wybierać, sortować, płd-niem. austr. zbierać, oskubywać
10. erwählen czasownik erwählt, erwählte, hat erwählt obierać, wybierać zum König na króla
11. aussortieren czasownik sortiert aus, sortierte aus, hat aussortiert selekcjonować, wybierać
12. aufmachen czasownik macht auf, machte auf, hat aufgemacht otwierać, rozpiąć, rozwiązać, zakładać; das Fenster aufmachen otwierać okno; eine Firma aufmachen zakładać firmę; sich aufmachen wybierać się w drogę, wyruszać
13. abwählen czasownik wählt ab, wählte ab, hat abgewählt odwoływać, nie wybierać ponownie, rezygnować
14. erkiesen czasownik erkiest, erkor, hat erkoren dawn. poet. wybierać sich (DAT) sobie
15. kiesen czasownik kiest, kor, hat gekoren dawn. poet.wybierać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.