wyciagnąć - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 11:21

  • Haseł: 58325


1. ziehen czasownik zieht, zog, hat gezogen ciągnąć, wyciągać, dobywać, wychowywać; einen Korken ziehen wyciągać korek; die Notbremse ziehen pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa; eine Lehre ziehen wyciągać naukę; Schlüsse ziehen wyciągać wnioski; Kinder ziehen wychowywać dzieci; die Bilanz ziehen sporządzać bilans; etwas nach sich ziehen skutkować czymś, pociągać coś za sobą
2. ausklammern czasownik klammert aus, klammerte aus, hat ausgeklammert pomijać, mat. wyciągać przed nawias; ein Thema ausklammern pomijać temat
3. herausschlagen czasownik schlägt heraus, schlug heraus, hat herausgeschlagen wykuwać, wyrąbywać, wybijać, wytrącać; sich herausschlagen wydobywać się, buchać; Vorteile herausschlagen pot. wyciągać korzyści
4. rekeln czasownik rekelt, rekelte, hat gerekelt; sich rekeln przeciągać się, wyciągać się (w łóżku)
5. herausziehen czasownik zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen wyciągać, wydobywać
6. ausziehen czasownik zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen zdejmować, rozkładać, wyciągać / wyprowadzać się; sich ausziehen rozbierać się; Schuhe ausziehen zdejmować buty; Unkraut ausziehen pielić chwasty; Tisch ausziehen rozkładać stół; Antenne ausziehen wyciągać antenę; ich will aus diesem Haus ausziehen chcę wyprowadzić się z tego domu
7. darbieten czasownik bietet dar, bot dar, hat dargeboten ofiarowywać, podawać, proponować, przedstawiać; jemandem die Hand darbieten wyciągać rękę do kogoś
8. darreichen czasownik reicht dar, reichte dar, hat dargereicht lit. podawać, wręczać, ofiarowywać; die Hand darreichen przen. podawać dłoń na zgodę, wyciągać dłoń na zgodę
9. strecken czasownik streckt, streckte, hat gestreckt wyciągać (ramiona, nogi), pot. rozcieńczać; sich aufs Bett / aufs Sofa / ins Gras strecken wyciągać się na łóżku / kanapie / w trawie
10. holen czasownik holt, holte, hat geholt przynosić, sprowadzać, zabierać, wyciągać, wyjmować, brać; jemanden holen iść po kogoś, sprowadzać kogoś, zabierać kogoś einen Preis holen zdobywać nagrodę; eine Krankheit holen nabawić się choroby
11. schlussfolgern czasownik schlussfolgert, schlussfolgerte, hat geschlussfolgert wyciągać wniosek, konkludować, wnioskować etwas aus etwas coś z czegoś
12. ausstrecken czasownik streckt aus, streckte aus, hat ausgestreckt wyciągać; sich ausstrecken wyciągać się; die Hand nach etwas ausstrecken wyciągać rękę po coś, sięgać ręką po coś; das Gesäß ausstrecken pot. wypinać tyłek
13. radizieren czasownik radiziert, radizierte, hat radiziert pierwiastkować; 9 radizieren wyciągać pierwiastek z 9
14. Gosse die (PL die Gossen) rynsztok, ściek uliczny; in der Gosse enden pot. stoczyć się do rynsztoka, skończyć w rynsztoku; jemanden aus der Gosse holen wyciągnąć kogoś z rynsztoka
15. schleifen czasownik schleift, schliff, hat geschliffen szlifować, ostrzyć, mil. musztrować; Diamanten schleifen szlifować diamenty; ein Messer schleifen ostrzyć nóż; (schleift, schleifte, hat geschleift) ciągnąć, trzeć, obcierać an etwas (DAT) coś, pot. wyciągać; jemanden ins Kino schleifen wyciągać kogoś do kina
16. räkeln czasownik räkelt, räkelte, hat geräkelt przeciągać się, wyciągać się (w łóżku)
17. aufziehen czasownik zieht auf, zog auf, hat aufgezogen wyciągać do góry, podnosić, naciągać, napinać, wychowywać, hodować; den Vorhang aufziehen podnosić kurtynę; die Uhr aufziehen nakręcać zegarek; die Segel aufziehen rozpinać żagle
18. vorziehen czasownik zieht vor, zog vor, hat vorgezogen woleć, faworyzować, preferować, wyciągać, podciągać; den Vorhang vorziehen zaciągać zasłonę
19. hinausziehen czasownik zieht hinaus, zog hinaus, hat hinausgezogen wyciągać, przeciągać, odwlekać, wyprowadzać się
20. verrecken czasownik verreckt, verreckte, ist verreckt pot. zdychać, wykorkowywać, wyciągnąć kopyta
21. hervorziehen czasownik zieht hervor, zog hervor, hat hervorgezogen wyciągać, wydobywać
22. zücken czasownik zückt, zückte, hat gezückt dobywać, wyciągać
23. herausgreifen czasownik geift heraus, griff heraus, hat herausgegriffen wyciągać, wybierać
24. herausholen czasownik holt heraus, holte heraus, hat herausgeholt wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
25. herauskitzeln czasownik kitzelt heraus, kitzelte heraus, hat herausgekitzelt pot. wydobywać, wyciągać; das Geheimnis aus jemandem herauskitzeln wyciągać od kogoś tajemnicę
26. herauspicken czasownik pickt heraus, pickte heraus, hat herausgepickt wydziobywać


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.