wydawać - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 11:12

  • Haseł: 58325


1. ausgeben czasownik gibt aus, gab aus, hat ausgegeben wydawać, wydawać pieniądze; Fahrkarten ausgeben wydawać bilety; Aktien ausgeben emitować akcje; Essen an jemanden ausgeben wydawać komuś jedzenie; den Befehl ausgeben wydawać rozkaz; sich als Lehrer ausgeben podawać się za nauczyciela; eine Runde/ein Bier ausgeben pot. stawiać kolejkę/piwo
2. ausliefern czasownik liefert aus, lieferte aus, hat ausgeliefert wydawać (towary), ekstradować, wydawać (przestępcę), przen. skazywać; ausgeliefert sein być zdanym na czyjąś łaskę; schutzlos ausgeliefert bezbronny
3. herausgeben czasownik gibt heraus, gab heraus, hat herausgegeben wydawać, wydawać resztę, publikować
4. rausgeben czasownik gibt raus, gab raus, hat rausgegeben pot. wydawać, wydawać resztę, publikować
5. überliefern czasownik überliefert, überlieferte, hat überliefert wydawać, oddawać, przekazywać; jemanden dem Feind überliefern wydawać w ręce wroga; der Nachwelt überliefern przekazywać potomności; überliefert także przymiotnik wydany, przekazany, przekazany tradycją, tradycyjny
6. erlassen czasownik erlässt, erließ, hat erlassen wydawać, zwalniać, odpuszczać; ein Gesetz erlassen wydawać ustawę, stanowić prawo; jemandem die Strafe erlassen darować komuś karę
7. aufwenden czasownik wendet auf, wendete / wandte auf, hat aufgewendet / aufgewandt wydawać, łożyć; alle Mittel aufwenden używać wszelkich środków
8. erteilen czasownik erteilt, erteilte, hat erteilt udzielać, wydawać; eine Rüge erteilen udzielać nagany; den Befehl erteilen wydawać rozkaz
9. verausgaben czasownik verausgabt, verausgabte, hat verausgabt wydatkować, wydawać, wyczerpywać się, rujnować się
10. weggeben czasownik gibt weg, gab weg, hat weggegeben oddawać, wydawać
11. veröffentlichen czasownik veröffentlicht, veröffentlichte, hat veröffentlicht publikować, wydawać, podawać do publicznej wiadomości, upubliczniać
12. bringen czasownik bringt, brachte, hat gebracht przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, donosić, zanosić, podwozić; Glück/Unglück bringen przynosić szczęście / sprowadzać nieszczęście; einen Arzt bringen sprowadzać lekarza; Früchte bringen dawać owoce, wydawać owoce; Hilfe bringen przychodzić z pomocą; zur Welt bringen wydawać na świat, rodzić; jemandem Ruhm bringen przysparzać komuś sławy; etwas zu Ende bringen doprowadzać coś do końca; etwas zu Papier bringen przelewać coś na papier
13. ausstoßen czasownik stößt aus, stieß aus, hat ausgestoßen wydawać z siebie (krzyk), wydmuchiwać, wydalać, wykluczać (z organizacji, wspólnoty); einen Seufzer ausstoßen wzdychać
14. fruchten czasownik fruchtet, fruchtete, hat gefruchtet owocować, wydawać owoce; nichts fruchten nic nie pomagać
15. jauchzen czasownik jauchzt, jauchzte, hat gejauchzt głośno się cieszyć, wydawać okrzyki radości
16. liefern czasownik liefert, lieferte, hat geliefert dostarczać, dawać; den Beweis für etwas liefern dostarczać dowód czegoś; jemandem/sich (DAT) eine Schlacht liefern wydawać komuś/sobie bitwę, toczyć z kimś/ze sobą walkę
17. austeilen czasownik teilt aus, teilte aus, hat ausgeteilt rozdzielać, rozdawać unter jemanden między kogoś; Befehle austeilen wydawać rozkazy
18. scheinen czasownik scheint, schien, hat geschienen świecić, zdawać się, wydawać się; der Mond scheint hell księżyc świeci jasno
19. anmuten czasownik mutet an, mutete an, hat angemutet wydawać się, sprawiać wrażenie; das mutet mich seltsam an to mi się wydaje dziwne
20. gedeihen czasownik gedeiht, gedieh, ist gediehen rozwijać się pomyślnie, rosnąć, kwitnąć, wydawać plon
21. herausbringen czasownik bringt heraus, brachte heraus, hat herausgebracht wynosić, wyprowadzać, pot. odkrywać, wydobywać na jaw; ein Buch herausbringen wydawać książkę; ein Drama herausbringen wystawiać dramat
22. verlegen czasownik verlegt, verlegte, hat verlegt przenosić, przekładać, kłaść, wydawać drukiem; die Premiere verlegen przekładać premierę; ein Kabel verlegen kłaść kabel; przymiotnik zakłopotany, zmieszany
23. urteilen czasownik urteilt, urteilte, hat geurteilt wydawać wyrok, wyrokować
24. dünken czasownik dünkt/dawn. deucht, dünkte/dawn. deuchte, hat gedünkt/dawn. gedeucht zdawać się, wydawać się, uważać; mich/mir dünkt die Antwort richtig uważam odpowiedź za prawidłową; sich klug dünken uważać się za mądrego
25. vorenthalten czasownik enthält vor, enthielt vor, hat vorenthalten zatrzymywać dla siebie, zachowywać dla siebie, ukrywać, taić, nie udzielać, nie wydawać; jemandem das Geld vorenthalten zatrzymywać dla siebie czyjeś pieniądze
26. verheiraten czasownik verheiratet, verheiratete, hat verheiratet żenić, wydawać za mąż; sich verheiraten żenić się, wychodzić za mąż, poślubiać, pobierać się mit jemandem z kimś
27. Maßregel die (PL die Maßregeln, mst PL) zarządzenie, wytyczne; Maßregeln treffen wydawać zarządzenie
28. begutachten czasownik begutachtet, begutachtete, hat begutachtet oceniać, opiniować, wydawać opinię, poddawać ekspertyzie
29. fällen czasownik fällt, fällte, hat gefällt ścinać, chem. strącać, wytrącać; eine Senkrechte fällen mat. prowadzić prostopadłą; ein Urteil fällen prawn. wydawać wyrok
30. verbrauchen czasownik verbraucht, verbrauchte, hat verbraucht zużywać, wyczerpywać, konsumować, pochłaniać, wydawać Geld pieniądze; sich verbrauchen wyczerpywać się, zużywać się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.