wyginac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-25 10:23

  • Haseł: 58325


1. ausschweifen czasownik schweift aus, schweifte aus, hat ausgeschweift wyginać; (ist ausgeschweift) wieść hulaszcze życie
2. kröpfen czasownik kröpft, kröpfte, hat gekröpft tech. wyginać, łączyć na ucios
3. ausbuchten czasownik buchtet aus, buchtete aus, hat ausgebuchtet rozszerzać się, wyginać, wybrzuszać
4. biegen czasownik biegt, bog, hat/ist gebogen giąć, wyginać, zginać / skręcać; sich unter einer Last biegen uginać się pod ciężarem; nach rechts biegen skręcać w prawo; nach links biegen skręcać w lewo
5. krümmen czasownik krümmt, krümmte, hat gekrümmt krzywić, zakrzywiać, zginać, wyginać; kein Haar wird dir gekrümmt włos ci z głowy nie spadnie; sich krümmen krzywić się, zakrzywiać się, zginać się, wyginać się, wić się vor Schmerzen z bólu
6. durchbiegen czasownik biegt durch, bog durch, hat durchgebogen zginać, przeginać, wyginać; sich durchbiegen zginać się, przeginać się, wyginać się
7. durchhängen czasownik hängt durch, hing durch, hat/ist durchgehangen zwisać, wyginać się, pot. być wykończonym, oklapnąć
8. einknicken czasownik knickt ein, knickte ein, ist eingeknickt uginać się, wyginać się
9. wölben czasownik wölbt, wölbte, hat gewölbt archit. sklepiać; sich wölben wyginać się


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.