•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. Leistung die (PL die Leistungen) wykonanie, realizacja, osiągnięcie, wyczyn, dokonanie, wydolność, wydajność, usługa, tech. moc, sprawność, postępy, świadczenie, nakład; eine hervorragende Leistung znakomite osiągnięcie; Leistung Zug um Zug świadczenie z ręki do ręki, świadczenie jednoczesne
2. Exekution die (PL die Exekutionen) egzekucja, wykonanie, stracenie, wykonanie wyroku
3. Vollziehung die (PL die Vollziehungen) wykonanie, egzekucja
4. Ausführung die (PL die Ausführungen) wykonanie, realizacja
5. Vollzug der (nur Singular) wykonanie, wprowadzenie w życie, egzekucja
6. Anfertigung die (PL die Anfertigungen) wykonanie, wyrób, uszycie
7. Erledigung die (PL die Erledigungen) wykonanie, prowadzenie, załatwienie
8. Erfüllung die (nur Singular) spełnienie, wykonanie, ziszczenie się, sprawdzenie się; in Erfüllung gehen spełniać się, ziszczać się; die Erfüllung der Träume spełnienie marzeń; Erfüllung Zug um Zug prawn. spełnienie z ręki do ręki
9. Durchführung die (PL die Durchführungen) przeprowadzenie, wykonanie, realizacja
10. Vornahme die (PL die Vornahmen) podjęcie, wykonanie, dokonanie
11. Befehlsausführung die (PL die Befehlsausführungen) wykonanie rozkazu, infor. wykonanie polecenia
12. Sonderausführung die (PL die Sonderausführungen) specjalne wykonanie
13. verdingen czasownik verdingt, verdingte/dawn. verdang, hat verdingt/dawn. verdungen zlecać, rozpisywać konkurs na wykonanie zlecenia, dawn. posyłać do pracy; sich verdingen dawn. najmować się
14. veranlassen czasownik veranlasst, veranlasste, hat veranlasst powodować, skłaniać, zlecać, polecać, dopilnować, zarządzać, kazać; zu einem Entschluss veranlassen skłaniać do decyzji; zum Nachdenken veranlassen skłaniać do myślenia; jemanden dazu veranlassen etwas zu tun skłaniać kogoś do zrobienia czegoś; veranlassen, dass jemand etwas tut zlecać komuś wykonanie czegoś; ich werde dann alles Weitere veranlassen dopilnuję całej reszty
15. Vollbringung die (PL die Vollbringungen) dokonanie, spełnienie, uskutecznienie, wykonanie
16. Performanz die (PL die Performanzen) jęz. performacja językowa, akt mowy, wykonanie językowe, infor. sprawność
17. Urteilsvollstreckung die (PL die Urteilsvollstreckungen) prawn. wykonanie wyroku
18. vollstrecken czasownik vollstreckt, vollstreckte, hat vollstreckt prawn. wykonywać, egzekwować wykonanie
19. Vortrag der (PL die Vorträge) odczyt, referat, wykład, prelekcja, raport, meldunek, muz. recital, recytacja, wykonanie
20. Planerfüllung die (PL die Planerfüllungen) wykonanie planu
21. Ersatzvornahme die (PL die Ersatzvornahmen) wykonanie zastępcze
22. Strafvollstreckung die (PL die Strafvollstreckungen) prawn. wykonanie kary
23. Strafvollzug der (PL die Strafvollzüge) wykonanie kary
24. Verrichtung die (PL die Verrichtungen) sprawowanie, wykonywanie, pełnienie, czynność, wykonanie, załatwienie
25. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
26. Bauvertrag der (PL die Bauverträge) umowa o wykonanie robót budowlanych, umowa budowlana

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.