wykonanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-09 09:31

  • Haseł: 58325


1. Leistung die (PL die Leistungen) wykonanie, realizacja, osiągnięcie, wyczyn, dokonanie, wydolność, wydajność, usługa, tech. moc, sprawność, postępy, świadczenie, nakład; eine hervorragende Leistung znakomite osiągnięcie; Leistung Zug um Zug świadczenie z ręki do ręki, świadczenie jednoczesne
2. Exekution die (PL die Exekutionen) egzekucja, wykonanie, stracenie, wykonanie wyroku
3. Vollziehung die (PL die Vollziehungen) wykonanie, egzekucja
4. Ausführung die (PL die Ausführungen) wykonanie, realizacja
5. Vollzug der (nur Singular) wykonanie, wprowadzenie w życie, egzekucja
6. Anfertigung die (PL die Anfertigungen) wykonanie, wyrób, uszycie
7. Erledigung die (PL die Erledigungen) wykonanie, prowadzenie, załatwienie
8. Erfüllung die (nur Singular) spełnienie, wykonanie, ziszczenie się, sprawdzenie się; in Erfüllung gehen spełniać się, ziszczać się; die Erfüllung der Träume spełnienie marzeń; Erfüllung Zug um Zug prawn. spełnienie z ręki do ręki
9. Durchführung die (PL die Durchführungen) przeprowadzenie, wykonanie, realizacja
10. Vornahme die (PL die Vornahmen) podjęcie, wykonanie, dokonanie
11. Befehlsausführung die (PL die Befehlsausführungen) wykonanie rozkazu, infor. wykonanie polecenia
12. Sonderausführung die (PL die Sonderausführungen) specjalne wykonanie
13. verdingen czasownik verdingt, verdingte/dawn. verdang, hat verdingt/dawn. verdungen zlecać, rozpisywać konkurs na wykonanie zlecenia, dawn. posyłać do pracy; sich verdingen dawn. najmować się
14. Vollbringung die (PL die Vollbringungen) dokonanie, spełnienie, uskutecznienie, wykonanie
15. Urteilsvollstreckung die (PL die Urteilsvollstreckungen) prawn. wykonanie wyroku
16. vollstrecken czasownik vollstreckt, vollstreckte, hat vollstreckt prawn. wykonywać, egzekwować wykonanie
17. Vortrag der (PL die Vorträge) odczyt, referat, wykład, prelekcja, raport, meldunek, muz. recital, recytacja, wykonanie
18. Planerfüllung die (PL die Planerfüllungen) wykonanie planu
19. Ersatzvornahme die (PL die Ersatzvornahmen) wykonanie zastępcze
20. Strafvollstreckung die (PL die Strafvollstreckungen) prawn. wykonanie kary
21. Strafvollzug der (PL die Strafvollzüge) wykonanie kary
22. Verrichtung die (PL die Verrichtungen) sprawowanie, wykonywanie, pełnienie, czynność, wykonanie, załatwienie
23. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób
24. Bauvertrag der (PL die Bauverträge) umowa o wykonanie robót budowlanych, umowa budowlana


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.