wymiar - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-21 06:33

  • Haseł: 58325


1. Bemessung die (PL die Bemessungen) wymiar
2. Dimension die (PL die Dimensionen) wymiar
3. Istmaß das (PL die Istmaße) tech. wymiar rzeczywisty, wymiar osiągnięty
4. Nennmaß das (PL die Nennmaße) tech. wymiar nominalny, wymiar znamionowy
5. Gerichtsbarkeit die (PL die Gerichtsbarkeiten) wymiar sprawiedliwości, jurysdykcja, sądownictwo; ordentliche Gerichtsbarkeit sądownictwo powszechne; polnische Gerichtsbarkeit polski wymiar sprawiedliwości
6. Veranlagung die (PL die Veranlagungen) wymiar podatków, predyspozycje, skłonność, usposobienie
7. Steuerveranlagung die (PL die Steuerveranlagungen) wymiar podatku
8. Erfolgsunwert der (nur Singular) prawn. krzywdzący wymiar działania
9. Jahresurlaub der (PL die Jahresurlaube) roczny wymiar urlopu, urlop ustawowo przysługujący w ciągu roku
10. Winkelmaß das (PL die Winkelmaße) tech. wymiar kątowy
11. Stundenzahl die (PL die Stundenzahlen) liczba godzin, wymiar czasu
12. Kernarbeitszeit die (PL die Kernarbeitszeiten) podstawowy wymiar czasu pracy
13. Strafbemessung die (nur Singular) wymiar kary
14. Handlungsunwert der (nur Singular) prawn. negatywny wymiar działania
15. Strafmaß das (nur Singular) prawn. wymiar kary
16. Vollzeit die (nur Singular) pełen wymiar godzin
17. Justiz die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości
18. Gesinnungsunwert der (nur Singular) prawn. świadomościowy wymiar czynu, aspekt czynu związany z łamaniem norm prawnych przez sprawcę
19. Lebendigkeit die (nur Singular) życie, realny wymiar, konkretność, żywotność, ruchliwość
20. Auflage die (PL die Auflagen) nakład, wydanie, wymiar, nakaz, kontyngent, powłoka, oparcie, podpora; die dritte Auflage trzecie wydanie; die Auflage ist vergriffen nakład jest wyczerpany
21. Höchststrafe die (PL die Höchststrafen) najwyższy wymiar kary
22. Rechtspflege die (nur Singular) wymiar sprawiedliwości


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.