wynik - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 06-22 17:43

  • Haseł: 58325


1. Ergebnis das (PL die Ergebnisse) rezultat, wynik, skutek; zu dem Ergebnis führen, dass... prowadzić do tego, że
2. Effekt der (PL die Effekte) efekt, wynik, zjawisko; im Effekt w wyniku, w rezultacie
3. Resultat das (PL die Resultate) rezultat, wynik, efekt
4. Untersuchungsergebnis das (PL die Untersuchungsergebnisse) wynik śledztwa, wynik badania, wynik badań
5. Schlussergebnis das (PL die Schlussergebnisse) ostateczny wynik, ostateczny rezultat, końcowy wynik, końcowy rezultat
6. Wahlergebnis das (PL die Wahlergebnisse) wynik wyborów, wynik wyborczy
7. Obduktionsbefund der (PL die Obduktionsbefunde) wynik obdukcji, wynik sekcji zwłok
8. Vorprüfungsresultat das (PL die Vorprüfungsresultate) wynik egzaminu wstępnego
9. Auswirkung die (PL die Auswirkungen) rezultat, skutek, wynik, konsekwencja
10. Nettoergebnis das (PL die Nettoergebnisse) ekon. wynik netto, rezultat netto
11. Erfolg der (PL die Erfolge) sukces, rezultat, skutek, wynik; Erfolg haben odnosić sukces, osiągać sukces; Erfolg versprechend rokujący nadzieje na sukces; die Aussicht auf Erfolg perspektywa sukcesu; viel Erfolg! powodzenia!; von Erfolg gekrönt uwieńczony sukcesem; mit dem Erfolg, dass... z takim skutkiem, że...
12. Fazit das (PL die Fazits/Fazite) podsumowanie, wnioski, wynik
13. Teilergebnis das (PL die Teilergebnisse) wynik częściowy
14. Leberwert der (PL die Leberwerte) med. wynik analizy krwi pod kątem czynności wątroby
15. positiv przymiotnik, przysłówek dodatni, pozytywny, foto. pozytywowy, dodatnio, pozytywnie; eine positive Antwort/Einstellung odpowiedź pozytywna/pozytywne nastawienie; ein positiver Befund med. wynik pozytywny
16. Laborbefund der (PL die Laborbefunde) med. wynik badania laboratoryjnego
17. Beobachtungsresultat das (PL die Beobachtungsresultate) wynik obserwacji
18. Spielstand der (PL die Spielstände) sport stan meczu, aktualny wynik
19. ergebnisverantwortlich przymiotnik odpowiedzialny za wynik
20. Wertentwicklung die (PL die Wertentwicklungen) wynik finansowy
21. Bestleistung die (PL die Bestleistungen) najlepszy wynik, rekord
22. negativ przymiotnik, przysłówek negatywny, ujemny, odmowny, niekorzystny, foto. negatywowy, negatywnie, ujemnie, odmownie; negativer Saldo saldo ujemne; negativer Befund med. wynik ujemny; eine negative Antwort odpowiedź odmowna; negative Folgen niekorzystne następstwa
23. Submissionsergebnis das (PL die Submissionsergebnisse) wynik przetargu publicznego
24. Lernerfolg der (PL die Lernerfolge) wynik w nauce
25. Suchergebnis das (PL die Suchergebnisse) infor. wynik wyszukiwania
26. Abstimmungsergebnis das (PL die Abstimmungsergebnisse) wynik głosowania
27. Hit der (PL die Hits) pot. hit, przebój, infor. wynik (wyszukiwania)
28. Untersuchungsbefund der (PL die Untersuchungsbefunde) wynik badania
29. Zwischenergebnis das (PL die Zwischenergebnisse) wynik tymczasowy, rezultat tymczasowy
30. Produkt das (PL die Produkte) produkt, wyrób, wytwór, mat. wynik, iloczyn


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.