występować - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-23 00:59

  • Haseł: 58325


1. perlen czasownik perlt, perlte, hat geperlt występować (krople potu), perlić się auf etwas (AKK) na czymś
2. hervortreten czasownik tritt hervor, trat hervor, ist hervorgetreten wychodzić, występować (do przodu), zaznaczać się, dawać się poznać als jako
3. ausscheiden czasownik scheidet aus, schied aus, ist ausgeschieden odchodzić, występować, wycofywać się, sport zostać wyeliminowanym; (hat ausgeschieden) oddzielać, odłączać, eliminować, wyłączać, chem. wydzielać, wytrącać; Kot ausscheiden med. wydalać kał, defekować; aus der Regierung ausscheiden odchodzić z rządu
4. austreten czasownik tritt aus, trat aus, hat/ist ausgetreten wydeptywać, zadeptywać / występować (z czegoś); einen Weg austreten wydeptywać drogę; ich trete aus wychodzę; aus einem Klub austreten występować z klubu
5. eifern czasownik eifert, eiferte, hat geeifert być gorliwym, unosić się, występować gegen jemanden przeciw komuś
6. einschreiten czasownik schreitet ein, schritt ein, ist eingeschritten wkraczać, interweniować, wtrącać się; gegen jemanden einschreiten występować przeciw komuś
7. auftreten czasownik tritt auf, trat auf, hat aufgetreten występować na scenie, pojawiać się
8. betätigen czasownik betätigt, betätigte, hat betätigt uruchamiać, wprawiać w ruch, naciskać; sich betätigen trudnić się; sich betätigen als... działać, występować jako...
9. säen czasownik sät, säte, hat gesät siać; Unruhe säen siać niepokój; dünn gesät sein rzadko występować
10. übertreten czasownik tritt über, trat über, ist übergetreten przechodzić, wylewać, występować z brzegów; (übertritt, übertrat, hat übertreten) przekraczać, naruszać, łamać; seine Amtsbefugnisse übertreten przekraczać swoje kompetencje
11. gastieren czasownik gastiert, gastierte, hat gastiert występować gościnnie
12. vorgehen czasownik geht vor, ging vor, ist vorgegangen iść naprzód, spieszyć się (o zegarku), mieć pierwszeństwo, występować gegen przeciwko, atakować, postępować, działać, dziać się
13. durchgreifen czasownik greift durch, griff durch, hat durchgegriffen sięgać ręką, przen. robić porządek, energicznie występować, ostro interweniować
14. ausschlagen czasownik schlägt aus, schlug aus, hat ausgeschlagen wybijać, obijać, wykładać, wykuwać, występować, pojawiać się (np. o wilgoci na ścianie), kopać, wierzgać; die Zähne/den Nagel ausschlagen wybijać zęby/gwóźdź; den Vorschlag ausschlagen odrzucać propozycję
15. vorkommen czasownik kommt vor, kam vor, ist vorgekommen zdarzać się, trafiać się, występować, wydawać się; wieder vorkommen powtarzać się
16. ausbleiben czasownik bleibt aus, blieb aus, ist ausgeblieben nie następować, nie pojawiać się, nie występować
17. Front die (PL die Fronten) front, fasada, elewacja; an der Front na froncie; gegen etwas Front machen występować przeciw czemuś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4


Opis programu,
wymagania
i instrukcja
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz poprzednią wersję
(2,50 MB)


Pobierz nową wersję 0.8.3
(3,03 MB)


Pobierz aktualną bazę wyrazów (1,23 MB)
Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.