względem - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-08 12:33

  • Haseł: 58325


1. hinsichtlich przyimek + GEN względem, odnośnie do; hinsichtlich des Vertrags co do umowy
2. sprachwidrig przymiotnik, przysłówek niepoprawny pod względem językowym, nieprawidłowy pod względem językowym, niepoprawnie pod względem językowym, nieprawidłowo pod względem językowym
3. sprachrichtig przymiotnik, przysłówek poprawny pod względem językowym, poprawnie pod względem językowym
4. altersmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z wiekiem, odpowiedni do wieku, pod względem wieku
5. landeskundlich przymiotnik, przysłówek krajoznawczy, krajoznawczo, pod względem krajoznawczym
6. Hinsicht die (PL die Hinsichten) wzgląd; in dieser Hinsicht pod tym względem
7. Aspekt der (PL die Aspekte) aspekt; unter diesem Aspekt w tym aspekcie, pod tym względem
8. verkehrstechnisch przymiotnik, przysłówek w zakresie ruchu drogowego, pod względem dojazdu; verkehrstechnische Schwierigkeiten trudności w ruchu drogowym; eine verkehrstechnisch günstig gelegene Wohnung korzystnie dojazdowo zlokalizowane mieszkanie
9. linientreu przysłówek pej. zgodny z linią, lojalny (względem partii)
10. charakterlich przymiotnik, przysłówek charakteru, pod względem charakteru
11. sprachlich przymiotnik, przysłówek językowy, językowo, pod względem językowym
12. landschaftlich przymiotnik, przysłówek krajobrazowy, regionalny, terytorialny, krajobrazowo, pod względem krajobrazu
13. hierzu przysłówek tu, do tego miejsca, pod względem, odnośnie
14. gesellschaftspolitisch przymiotnik, przysłówek dotyczący polityki społecznej, pod względem polityki społecznej
15. wertmäßig przymiotnik, przysłówek pod względem wartości
16. zweitbeste przymiotnik drugi (pod względem wyników), drugiej klasy (jakości)
17. zweitgrößte przymiotnik drugi co do wielkości, drugi pod względem wzrostu
18. zweithöchste przymiotnik drugi pod względem wysokości, drugi rangą
19. zweitsteilste przymiotnik drugi pod względem stromości
20. zweittiefste przymiotnik drugi pod względem głębokości
21. baulich przymiotnik, przysłówek budowlany, pod względem budowlanym; bauliche Vorschriften przepisy budowlane
22. farblich przymiotnik, przysłówek kolorystyczny, pod względem koloru, kolorystycznie
23. inhaltlich przymiotnik, przysłówek treściowy, merytoryczny, pod względem treści, merytorycznie
24. Lerntyp der (PL die Lerntypen) kategoria osoby pod względem najefektywniejszego sposobu uczenia się
25. Betreff der (PL die Betreffe) sprawa; in dem Betreff pod tym względem


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.