wzrost - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 14:01

  • Haseł: 58325


1. Wachstum das (nur Singular) wzrost, przyrost, rozrost; im Wachstum zurückgeblieben opóźniony w rozwoju
2. Körpergröße die (PL die Körpergrößen) wzrost
3. Zunahme die (PL die Zunahmen) wzrost, przyrost; Zunahme an Gewicht przyrost na wadze
4. Anstieg der (PL die Anstiege) wznoszenie się, wzrost, przybór, wezbranie; der Anstieg zum Gipfel wejście na szczyt
5. Zuwachs der (PL die Zuwächse) przyrost, wzrost
6. wachstumsfördernd przymiotnik, przysłówek ekon. med. pobudzający wzrost, pobudzająco na wzrost
7. wachstumshemmend przymiotnik, przysłówek ekon. med. hamujący wzrost, hamująco na wzrost
8. Leistungsanstieg der (PL die Leistungsanstiege) wzrost wydajności, wzrost mocy
9. Absatzsteigerung die (PL die Absatzsteigerungen) wzrost zbytu, wzrost sprzedaży
10. Erwärmung die (nur Singular) ogrzewanie, ocieplenie, wzrost temperatury; globale Erwärmung globalne ocieplenie
11. Konjunkturaufschwung der (PL die KonjunkturaufschwĂźnge) ekon. wzrost koniunktury
12. Konjunkturauftrieb der (nur Singular) ekon. wzrost koniunktury
13. Größe die (PL die Größen) wielkość, rozmiar, objętość, wzrost, przen. dostojeństwo, znakomitość; ein Mann mittlerer Größe mężczyzna średniego wzrostu
14. Bevölkerungszunahme die (PL die Bevölkerungszunahmen) wzrost zaludnienia
15. Bevölkerungszuwachs der (nur Singular) przyrost ludności, wzrost zatrudnienia
16. Stimmengewinn der (PL die Stimmengewinnd) polit. wzrost liczby głosów
17. Kursanstieg der (PL die Kursanstiege) wzrost kursów
18. Bewölkungszunahme die (nur Singular) wzrost zachmurzenia
19. Umsatzanstieg der (PL die Umsatzanstiege) wzrost obrotów
20. Umsatzsteigerung die (PL die Umsatzsteigerungen) wzrost obrotów
21. Gewichtszunahme die (PL die Gewichtszunahmen) przyrost ciężaru, wzrost wagi
22. rapid przymiotnik, przysłówek nagły, raptowny; ein rapider Anstieg gwałtowny wzrost
23. rapide przymiotnik nagły, raptowny; ein rapider Anstieg gwałtowny wzrost
24. Wirtschaftswachstum das (nur Singular) wzrost gospodarczy
25. Aufwuchs der (PL die Aufwüchse) wzrost (rośliny)
26. Verbrauchssteigerung die (nur Singular) wzrost konsumpcji
27. Temperaturanstieg der (PL die Temperaturanstiege) wzrost temperatury
28. Produktivitätssteigerung die (PL die Produktivitätssteigerungen) zwiększenie produktywności, wzrost produktywności
29. Steigerung die (PL die Steigerungen) zwiększenie, spotęgowanie, wzmożenie, wzrost, zwyżka, jęz. stopniowanie
30. Gewinnzuwachs der (PL die Gewinnzuwächse) wzrost zysków


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.