z powodu - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-03 23:35

  • Haseł: 58325


1. hitzefrei przymiotnik wolny od nauki z powodu upału; hitzefrei haben mieć wolne od nauki z powodu upału
2. derentwegen przysłówek z powodu której, z powodu których, przez co, dla niej, dla tych
3. wegen przyimek + GEN z powodu, ze względu na; wegen des schlechten Wetters z powodu złej pogody; von Amts wegen z urzędu; von wegen! pot. akurat!, dobre sobie!, wolne żarty!
4. hüten czasownik hütet, hütete, hat gehütet strzec, pilnować; sich hüten strzec się; das Bett hüten leżeć w łóżku (z powodu choroby); das Haus hüten pozostawać w domu, nie móc wyjść (z jakiegoś powodu)
5. beunruhigt przymiotnik zaniepokojony über etwas z powodu czegoś
6. Rage die (nur Singular) pasja, furia; jemanden in Rage bringen doprowadzać kogoś do furii; er geriet in Rage über ihr Verhalten wpadł w furię z powodu jej zachowania
7. Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki
8. glücklich przymiotnik, przysłówek szczęśliwy, radosny, pomyślny, szczęśliwie; glücklich über etwas (AKK) szczęśliwy z powodu czegoś
9. halber przyimek + GEN dla, ze względu na, z powodu; der Krankheit halber ze względu na chorobę; der Ordnung halber dla porządku
10. erfreut przymiotnik rad, uradowany über AKK z powodu; sehr erfreut! bardzo mi miło!
11. daher przysłówek stamtąd, z tego powodu
12. infolge przyimek + GEN z powodu, wskutek
13. leiden czasownik leidet, litt, hat gelitten cierpieć, chorować; jemanden nicht leiden können nie cierpieć kogoś; an Schlaflosigkeit leiden cierpieć na bezsenność; an Diabetes leiden chorować na cukrzycę; unter Armut leiden cierpieć z powodu ubóstwa
14. quengeln czasownik quengelt, quengelte, hat gequengelt mazgaić się, kaprysić über etwas (AKK) z powodu czegoś
15. deinethalben przysłówek dawn. z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
16. Krankenstand der (PL die Krankenstände) liczba chorych, absencja z powodu choroby (w zakładzie pracy)
17. resignieren czasownik resigniert, resignierte, hat resigniert rezygnować wegen etwas z powodu czegoś
18. krankheitshalber przysłówek z powodu choroby
19. Vorhaltung die (PL die Vorhaltungen) zarzut, wymówki; jemandem Vorhaltungen machen über etwas robić komuś wymówki z powodu czegoś
20. Grund der (PL die Gründe) grunt, ziemia, przyczyna, powód, tło, dno, podstawa, istota rzeczy, fundament; aus diesem Grund z tego powodu; einer Sache auf den Grund gehen dochodzić sedna sprawy
21. deinetwegen przysłówek z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
22. besorgt przymiotnik, przysłówek zaniepokojony, troskliwy, zatroskany, z troską; um jemanden/etwas besorgt sein troszczyć się o kogoś/coś; wegen etwas besorgt sein martwić się z powodu czegoś
23. loben czasownik lobt, lobte, hat gelobt chwalić, pochwalać; wegen der guten Leistungen loben chwalić z powodu dobrych wyników
24. einfach przymiotnik, przysłówek prosty, łatwy, nieskomplikowany, niezłożony, pojedynczy, jednokrotny, prosto, łatwo, w sposób nieskomplikowany, w sposób niezłożony, po prostu, jednokrotnie; einfach so tak po prostu, bez powodu
25. grundlos przymiotnik, przysłówek bezpodstawny, nieuzasadniony, bezdenny, bezpodstawnie, bez uzasadnienia, bez powodu, bezdennie
26. benachteiligen czasownik benachteiligt, benachteiligte, hat benachteiligt dyskryminować jemanden wegen etwas kogoś z powodu czegoś
27. unserethalben przysłówek dawn. z powodu nas, ze względu na nas, dla nas, przez nas
28. unseretwegen przysłówek z powodu nas, ze względu na nas, dla nas, przez nas
29. Hitzeferien PL ferie z powodu upałów
30. umzugshalber przysłówek z powodu przeprowadzki


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.