z tym - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 07-09 17:03

  • Haseł: 58325


1. umso przysłówek tym; umso besser tym lepiej; je mehr, umso besser im więcej, tym lepiej
2. desto spójnik tym; je mehr, desto besser im więcej, tym lepiej
3. hiermit przysłówek tym, tym samym, w ten sposób, przez to, niniejszym
4. damit przysłówek, spójnik tym, przez to, z tym, by, żeby; die Eltern arbeiten schwer, damit es an nichts ihren Kindern fehlte rodzice pracują ciężko, żeby nic nie brakowało ich dzieciom
5. dadurch przysłówek przez to, tym
6. darüber przysłówek nad tym, na to, ponad to, o tym; darüber hinaus poza tym, ponadto; etwas darüber nieco więcej
7. hierbei przysłówek przy tym, podczas tego, przy tej okazji, w związku z tym; hierbei handelt es sich um... chodzi przy tym o...
8. Sinn der (PL die Sinne) zmysł, sens, znaczenie, myśl, przekonanie, zdanie; jemandem in den Sinn kommen przychodzić komuś do głowy; in diesem Sinne w tym sensie, w tym znaczeniu, w tym duchu; etwas im Sinn haben nosić się z zamiarem czegoś, zamierzać coś; einen Sinn ergeben mieć sens
9. daran przysłówek przy tym, na tym
10. darin przysłówek w tym, w nim, wewnątrz; es besteht darin, dass... to polega na tym, że...
11. außerdem przysłówek oprócz tego, poza tym, nadto, ponadto; ..., und außerdem ist es gesünder i poza tym to jest zdrowsze
12. Aspekt der (PL die Aspekte) aspekt; unter diesem Aspekt w tym aspekcie, pod tym względem
13. hierin przysłówek w tym, w środku, w tym względzie
14. drüber przysłówek pot. nad tym, na to, ponad to, o tym
15. mittlerweile przysłówek w tym czasie, tym czasem
16. überdies przysłówek poza tym, oprócz tego, nadto, ponadto; ich habe keine Zeit, und überdies fehlt mir das Geld nie mam czasu, a poza tym brakuje mi pieniędzy
17. dazwischen przysłówek między tym, między to; der Unterschied dazwischen różnica pomiędzy tym
18. dergleichen zaimek taki, tego rodzaju, coś takiego, tym podobny; und dergleichen i tym podobne
19. nachdem spójnik skoro, gdy, po tym jak; je nachdem zależnie od tego, czy; nachdem ich gegessen hatte, legte ich mich hin po tym jak zjadłem, położyłem się
20. inklusive przyimek + GEN włącznie z, w tym; inklusive Nebenkosten w tym dodatkowe koszty
21. zufriedengeben czasownik gibt zufrieden, gab zufrieden, hat zufriedengegeben; sich zufriedengeben zadowalać się; damit kann ich mich nicht zufriedengeben tym nie mogę się zadowolić
22. weg przysłówek precz; weg sein być nieobecnym, odchodzić, znikać; weg! precz!, wynocha!, kysz!; Hände weg! ręce przy sobie!; weg damit! precz z tym!; weit weg von hier kawał drogi stąd; das Gewitter ist noch ziemlich weit weg burza jest jeszcze dość daleko stąd
23. untröstlich przymiotnik niepocieszony, zrozpaczony; ich bin untröstlich, dass ich es vergessen habe jestem niepocieszony, że o tym zapomniałem; die untröstliche Witwe zrozpaczona wdowa
24. Materie die (nur Singular) materia, substancja; die (PL die Materien) przedmiot, zagadnienie; lebende/tote Materie żywa/nieożywiona materia; in dieser Materie bin ich bewandert znam się na tym
25. daraufhin przysłówek po tym, na to, wskutek tego
26. Zwischenzeit die (PL die Zwischenzeiten) przerwa, czas pomiędzy dwoma zdarzeniami, sport międzyczas; in der Zwischenzeit pot. w międzyczasie, tymczasem, w tym czasie
27. zwischenzeitlich przymiotnik, przysłówek ówczesny, w tym czasie, tymczasem
28. einverstanden przymiotnik mit jemandem/etwas einverstanden sein zgadzać się z kimś/czymś damit bin ich einverstanden z tym się zgadzam
29. Hinsicht die (PL die Hinsichten) wzgląd; in dieser Hinsicht pod tym względem
30. stammverwandt przymiotnik pobratymczy, o tym samym pochodzeniu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.