zachowanie - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 20:29

  • Haseł: 58325


1. Gebaren das (nur Singular) zachowanie, zachowanie się
2. Verhalten das (nur Singular) zachowanie, zachowanie się, postawa
3. Aufbewahrung die (nur Singular) zachowanie, przechowanie, przechowywanie
4. Beibehaltung die (nur Singular) zachowanie
5. Fortbestand der (nur Singular) dalsze istnienie, utrzymanie, zachowanie
6. Erhaltung die (nur Singular) utrzymanie, zachowanie, konserwacja
7. Benehmen das (nur Singular) zachowanie, zachowanie się, maniery, obejście
8. Fahrverhalten das (nur Singular) zachowanie za kierownicą, zachowanie się pojazdu
9. Sportlichkeit die (nur Singular) sportowy wygląd, wysportowanie, sportowa postawa, sportowe zachowanie
10. Aufrechterhaltung die (nur Singular) podtrzymanie, utrzymanie, zachowanie
11. Benachteiligung die (PL die Benachteiligungen) krzywda, krzywdzące zachowanie, dyskryminacja
12. sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
13. Unfairness die (nur Singular) zachowanie nie fair, nieuczciwość
14. Bremsverhalten das (nur Singular) mot. zachowanie hamulców
15. Affektiertheit die (nur Singular) afektacja, sztuczność, przesada; (PL die Affektiertheiten) sztuczne zachowanie
16. Selbsterhaltung die (nur Singular) utrzymanie samego siebie, zachowanie samego siebie
17. Borniertheit die (nur Singular) ograniczoność, bigoteria; (PL die Borniertheiten) bigoteryjne zachowanie
18. charakterlos przymiotnik bez charakteru, niegodny (zachowanie)
19. puritanisch przymiotnik purytański, po purytańsku; er verhält sich sehr puritanisch jego zachowanie jest bardzo purytańskie
20. Auftreten das (PL die Auftreten) pojawienie się, występowanie, wystąpienie, postawa, zachowanie
21. Fehlverhalten das (nur Singular) nienormalne zachowanie
22. Trotzverhalten das (nur Singular) przekorne zachowanie, przekora
23. Unaufrichtigkeit die (nur Singular) nieszczerość; (PL die Unaufrichtigkeiten) nieszczere zachowanie; jemandem seine Unaufrichtigkeit vorwerfen zarzucać komuś nieszczerość
24. Amtsverschwiegenheit die (nur Singular) zachowanie tajemnicy służbowej
25. Haltung die (nur Singular) hodowla, chów, trzymanie, postawa, zachowanie się, stanowisko; eine gekünstelte Haltung poza; eine neutrale Haltung stanowisko neutralne
26. komisch przymiotnik, przysłówek komiczny, zabawny, dziwny, dziwaczny, komicznie, zabawnie, dziwnie, dziwacznie; ein komisches Gesicht machen robić komiczną minę; ein komisches Gefühl haben mieć dziwne uczucie; ein komisches Benehmen dziwne/dziwaczne zachowanie
27. Essverhalten das (PL die Essverhalten) zachowanie żywieniowe
28. Unart die (PL die Unarten) przywara, niegrzeczne zachowanie, niesforność
29. Maßhaltigkeit die (nur Singular) zachowanie wymiarów
30. Fairness die (nur Singular) uczciwość, sport sportowe zachowanie, gra fair play


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.